LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Latvijas Hipotēku un zemes banka izsludinājusi projektu konkursu

Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:
– projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
– projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
– projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
– projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
– projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba “Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai : www.hipo.lv , juris.rutenbergs@hipo.lv; anita.salme@hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 29.aprīlis.
Projekti jāiesniedz Rēzeknes filiālē, Ludzas un Preiļu norēķinu grupās personīgi vai sūtot pa pastu.
Rēzeknes filiāle: Atbrīvošanas aleja 119, Rēzekne, LV 4600;
Ludzas norēķinu grupa: 1.Maija iela 5, Ludza, LV 5700;
Preiļu norēķinu grupa: Brīvības iela 2, Preiļi, LV 5300;

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!

Konkursa Nolikums

Pieteikuma veidlapa