LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Intermittent clouds
24°C
 
A A A

Latgales SEZ veic apjomīgu informatīvo kampaņu

Sākot ar 2017. gada 2. janvāri, kad darbību uzsāka Latgales speciālajā ekonomiskajā zona (Latgales SEZ), Latgales uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties uz nodokļu atlaidēm.

Latgales SEZ pārvalde uzsākot savu darbību, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centru veic apjomīgu informatīvo kampaņu, lai informētu potenciālos investorus, pašvaldības un sabiedrību kopumā par Latgales SEZ lomu, iespējām un nozīmi uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Latgales SEZ pārvalde īsā laika periodā tikusies Viļakas, Preiļu, Riebiņu, Baltinavas, Krāslavas, Balvu, Aglonas, Vārkavas, Ciblas, Livānu, Daugavpils, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Rugāju, Viļānu, Ilūkstes, Dagdas un Zilupes novados, kā arī Rēzeknes un Daugavpils pilsētās, kur informatīvajos pasākumos un individuālajās konsultācijās piedalījušies vairāk kā 240 interesenti.

Savu vēlmi saņemt Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ir izrādījušas jau 15 kapitālsabiedrības, kuras šobrīd ir nepieciešamo dokumentu izstrādes stadijā.

Kā uzver Latgales SEZ pārvaldes darbinieki, apjomīgais konsultatīvais darbs turpinās.

”Lielā uzņēmēju interese par papildu atbalsta instrumenta izveidi Latgalē liecina, ka VARAM un Latgales plānošanas reģiona apjomīgais paveiktas darbs Latgales SEZ izveidē nav bijis velts, to novērtējuši jau daudzi uzņēmēji. Tas, ka Latgales SEZ priekšrocības ir domātas gan vietējiem uzņēmējiem,  kas plāno palielināt savas ražošanas jaudas vai paplašināt un dažādot ražošanas produktus, gan ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņemējdarbību  Latgales teritorijā dos cerētos priekšnosacījumus Latgales reģiona izaugsmei”, par Latgales SEZ piedāvātajām iespējām komentē Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Alīna Gendele.

Kā ziņots iepriekš, atšķirībā no citām Latvijas  speciālām ekonomiskām zonām, Latgales plānošanas reģiona ietilpstošajās pašvaldībās nav noteikta katras maksimālā teritorijas atrašanās vieta un platība, kurai var tikt piešķirts SEZ statuss. Latgales SEZ kopējā teritorija Latgalē paredzēta līdz 72 735 ha, jeb 5% no reģiona kopplatības. Lai teritoriju platību noteikšanas process būtu elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides pieprasījumam, Latgales SEZ iekļaujamās  teritorijas var atrasties faktiski jebkurā Latgales vietā atbilstoši uzņēmuma ieskatiem un vajadzībām.

Latgales SEZ teritoriju robežas apstiprinās VARAM balstoties uz Latgales SEZ pārvaldes iesniegto lēmumprojektu.

Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa (80%) un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm ( 80%) būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ pārvaldi par ieguldījumu veikšanu Latgales SEZ teritorijā, saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un specializētajās ekonomiskajās zonās”.

Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem ieguldījumiem: 

  • 35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
  • 45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
  • 55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.  

Noteiktā atbalsta procenta piemērošana (35%, 45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu kopsummai.

Saskaņā ar likumu Par nodokļu piemērošanu brīvostās un  speciālajās ekonomiskajās zonās,  atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:

  • “materiālie ieguldījumi” – ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
  • “nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var atrast internet vietnēs: http://latgale.lv/lv/lsez/pieskirsanas_kartiba  un http://invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/sez_statusa_pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: [email protected], tālr.: 26511047.

Informāciju sagatavoja:
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists

Oskars Zuģickis

coloring.cool