LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 20. oktobris
Leonīda, Leonīds
Ludza
Mostly cloudy
8°C
 
A A A

Latgales reģiona būvvalžu speciālisti meklē risinājumus būvniecības procesa vienkāršošanai

foto_ML1Šī gada 16.jūnijā Rēzeknē Latgales plānošanas reģions vienkopus pulcināja reģiona pašvaldību būvvalžu un Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta speciālistus. Tikšanās mērķis bija meklēt risinājumus un iespējas būvniecības procesu darīt vieglāku un saprotamāku ne tikai likumdevējam, bet arī personām, kas plāno vai veic būvdarbus.

Jau 2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, uzsākot būvniecības procesa reformu Latvijā. Darbs pie likumdošanas izstrādes, saskaņošanas ilga vairāku gadu garumā un paredzēja, ka jaunais Būvniecības likums un virkne tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu būtiski mainīs līdzšinējo būvniecības kārtību, īpašu uzsvaru liekot uz būvdarbu organizēšanas procesu un tajā iesaistīto dalībnieku atbildību, vienlaikus samazinot birokrātisko procedūru skaitu. Tomēr būtiska likumdošanas normatīvā regulējuma izmaiņa radīja arī daudz neskaidrību gan būvdarbu pieteicējiem, gan arī pašvaldību būvvalžu speciālistiem.

“Šodienas tikšanās ar Ekonomikas ministriju, kā institūciju, kas atbildīga par vienotas valsts politikas būvniecībā izstrādi un tās īstenošanu, tika plānota jau ilgāku laiku. Pamatu tam deva gan Latgales reģiona būvvalžu sniegtie komentāri par jauno regulējumu, gan arī iedzīvotāju sūdzības par būvniecības dokumentācijas izmaksu sadārdzinājumu,” tikšanās uzrunā uzsvēra Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes un Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele.foto_ML

Diskusijas laikā Ekonomikas ministrijas speciālisti skaidroja Latgales plānošanas reģiona apkopotos būvvalžu komentārus par jaunā būvniecības regulējuma piemērošanu, metodoloģiju. Būvvaldes arī tika informētas par plānotajiem grozījumiem Būvniecības likumā, kā arī kopīgi ar ministrijas speciālistiem iezīmēja arī tālākos normatīvā regulējuma pilnveidošanas aspektus, punktus.

Mums, kā speciālistiem, kas tieši veic būvniecības procesa likumdošanas aktu izstrādi un pilnveidošanu, ir svarīgi zināt, kas notiek reģionos gan lielās, gan mazās pašvaldībās. Caur dialogu ar pašvaldībām mēs varam likumdošanu būvniecībā pilnveidot, darīt saprotamāku arī iedzīvotājiem, kas plāno vai veic būvdarbus savā īpašumā,” uzsvēra Renārs Špade, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļas vadītājs.

Latgales plānošanas reģions pateicas reģiona būvvalžu speciālistiem par lietišķo diskusiju un rosina arī turpmāk sadarboties būvniecības normatīvā regulējuma pilnveidošanā.

 

Ziņu sagatavoja:

Andris Kucins

Latgales plānošanas reģiona

LUC komercdarbības konsultants

coloring.cool