LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Lai motivētu namīpašniekus pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, pieņemti jauni Saistošie noteikumi

SIA “Ludzas apsaimniekotājs” izstrādājis un iesniedzis projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā”, kas tika iesniegts projektu konkursā, pretendējot uz ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu *.

Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns informē, ka š.g. 8. septembrī Centrālās finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) nolēmusi apstiprināt minētā projekta pieteikumu ar nosacījumiem. Pašreiz “Ludzas apsaimniekotājs” veic projekta pieteikuma precizēšanu, un tuvākajā laikā līgums tiks parakstīts. Plānotās kopējās izmaksas bez PVN ir 2 707 200 eiro, no tiem Kofēzijas fonda (KF) finansējums – 1 947 921 eiro, pašvaldības līdzfinansējuma – 760 179 eiro (š.g. 27. jūlijā domes sēdē tika nolemts šim mērķim ņemt aizņēmumu Valsts kasē).

Pašreiz rit projektēšanas darbi, tos veic SIA “Ekolat” no Daugavpils. Būvdarbus plānots uzsākt nākamgad – 2018. gada pavasarī. Tos plānots paveikt 2 gadu laikā.

Svarīgi sistēmai pieslēgt 740 namīpašumus

Šī projekta ietvaros SIA “Ludzas apsaimniekotājs” plāno veikt jaunu notekūdens savākšanas tīklu izbūvi vairākās ielās (kopējais pašteces kanalizācijas tīklu garums – aptuveni 12 240 metri); 5 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju būvniecību; jaunu kanalizācijas spiedvadu būvniecību aptuveni 2050 metru garumā; plānots pieslēgt 740 jaunus patērētājus kanalizācijas tīkliem.

Šis pēdējais uzdevums ir ārkārtīgi svarīgs, jo gadījumā, ja 4 gadu laikā no līguma noslēgšanas ar CFLA netiks pieslēgts projektā paredzētais jauno patērētāju skaits (740), nāksies atgriezt Kofēzijas fonda līdzfinansējumu un samaksāt 2631 eiro par katru nepieslēgto patērētāju.

Ludzas novada pašvaldība ir ieinteresēta panākt, lai katra mājsaimniecība, gar kuru tiks izbūvēta jaunā centralizētā kanalizācijas sistēma, tiek tai pieslēgta. Šajā nolūkā tiek domāts par iedzīvotāju motivēšanu un atbalsta sniegšanu mājsaimniecībām.

Būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums 50% un 100% apmērā

Ir izstrādāti un domes sēdē 24. augustā pieņemti Saistošie noteikumi Nr. 9 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Šajos noteikumos (7. un 8. punkts) paredzēts līdzfinansējums, ko pašvaldība varēs piešķirt izmaksu segšanai viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai.

Pašvaldības līdzfinansējums 100% apmērā paredzēts 6 namīpašnieku kategorijām, tajā skaitā vientuļiem pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti u.c..

Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā paredzēts izmaksu segšanai citām fiziskām personām, bet ne vairāk kā 400 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un ne vairāk kā 400 eiro pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Noteikumos minēts, kādas izmaksas netiek atbalstītas (9. punkts), kā arī līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi.

Aicinām uzmanīgi iepazīties ar Saistošajiem noteikumiem nr. 9!

Būtiski – tajos minētie nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai attiecas uz jebkuru namīpašumu, kas nav vēl pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Kā zināms, arī iepriekšējos gados Ludzā ir izbūvētas jaunas kanalizācijas sistēmas, bet mājsaimniecības nav tām pieslēgtas. Tagad ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu un visbeidzot pieslēgt savu māju centrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīklam!

* Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” nosacījumiem sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas apsaimniekotājs” plāno izstrādāt un iesniegt projektu atlases 2.kārtā  projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā”.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool