LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-4°C
 
A A A

Lai liesmās nezaudējam dzīvības un mājas

Ludzas novada pašvaldība aicina zemes īpašniekus sakopt sev piederošās teritorijas, lai pavasarī samazinātu lielo kūlas ugunsgrēku skaitu

Šodien aizvien skarbāk izjūtam dabas vareno spēku, to spēku, kuram cilvēks nav iemācījies stāties pretī. Šīs vasaras nežēlīgais karstums, sausums, citviet atkal plūdi, negaisi, virpuļviesuļi, vulkānu izvirdumi u.c. briesmīgas katastrofas, kurās cilvēki paliek bez mājokļiem un pārtikas, tiek izpostītas mantas, ceļi, sējumi.

Taču nelaime, ko Latvijas iedzīvotāji paši sev sagādā, ir kūlas dedzināšana pavasarī. Izdeg zeme, sadeg ēkas, dzīvnieki, cilvēki gūst smagus apdegumus vai aiziet bojā.

Ātri vien vasara būs galā, taču redzam, ka zemju, tīrumu īpašnieki nav apsaimniekojuši savus īpašumus. Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11 “Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” paredz īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanas un kopšanas nosacījumus (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), kā arī atbildību par nesakoptajām piegulošajām teritorijām. Par izvairīšanos no pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju, atbildība iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Par pārējo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām personām – līdz Ls 250, juridiskajām personām – līdz Ls 1000.

Jāatgādina arī, ka katrs zemes īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā notiekošo, arī tad, ja pārkāpumu viņa īpašumā ir izdarījis kāds cits.

Subsīdiju saņēmēji zina, ka viens no noteikumiem ir pieteikumā norādīto platību nopļaušana vai noganīšana līdz augustam.

Uzstājīgi lūdzam lauku teritoriju un piepilsētas zemju īpašniekus, īpaši tur, kur potenciālā kūlas degšana var apdraudēt mežus, mājas, sakārtojiet, nopļaujiet aizaugušās pļavas!

Zāles, suņuburkšķu izpļaušanai rudenī darba un līdzekļu tiks ieguldīts mazāk nekā tad, ja pavasarī no degošās kūlas aizdegsies mežs vai ēkas.