LV EN

Otrdiena, 2022. gada 06. decembris
Niklāvs, Niks, Nikolajs
Failure notice from provider:
Location does not exist.
A A A

LAD informē

Lauksaimnieki, kuri jau ir uzņēmušies piecu gadu saistības par lauksaimniecības dzīvnieku, līdz 3.septembrim var pieteikties uz Agrovides apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” (LDGRS).
Uz LDGRS var pieteikties arī tie atbalsta pretendenti, kuru lauksaimniecības dzīvnieki šogad pirmo reizi ir atzīti par atbilstošiem ģenētisko resursu saglabāšanas kritērijiem.
2012.gadā šo atbalsta maksājumu var saņemt vietējo nozīmīgo lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu – Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējā kazu šķirnes – audzētājs, ja ganāmpulks ir viņa pārraudzībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību.
Aizpildīts iesniegums pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākumam “Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” 2012. gadā (turpmāk Iesniegums) jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs līdz š.g. 3.septembrim (līdz 28.septembrim ar atbalsta apjoma samazinājumu).
Šogad Iesniegumu var iesniegt, izmantojot arī Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS). Tādēļ LAD klientiem piedāvā izmantot EPS sniegtās priekšrocības – sagatavot Iesniegumu un pievienot pavaddokumentus elektroniski, kas ļaus ietaupīt laiku un izvairīties no neprecizitātēm tā aizpildīšanā.
Tā kā EPS ir pieejama tikai tiem klientiem, kuri noslēguši līgumu par EPS pakalpojumu izmantošanu, LAD aicina lauksaimniekus šādu līgumu noslēgt.
Atgādinām, ka LDGRS apakšpasākuma mērķis ir saglabāt, aizsargāt un pavairot vietējās izcelsmes nozīmīgo šķirņu lauksaimniecības vaislas dzīvniekus, kuri nacionāli un starptautiski ir atzīti kā apdraudētas populācijas.
Sīkāka informācija par visiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, kā arī EPS un tā lietošanu atrodama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie maksājumi un Elektroniskā pieteikšanās sistēma.
Agrovides un ražošanas maksājumu daļa

Tālr. 67027880

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027693, 67027684