LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly cloudy
-3°C
 
A A A

Kultūras ministrija ir izsludinājusi otro kārtu konkursā par ERAF finansējuma piešķiršanu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanai

Kultūras ministrija (KM) ir izsludinājusi otro kārtu konkursā uz ERAF finansiālo atbalstu kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanai un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvai izmantošanai. Kopējais konkursa otrajā kārtā šim mērķim pieejamais ERAF līdzfinansējums ir 1 321 190,99 lati.

Projektu iesniegumus KM pieņem no 1.septembra līdz 1.oktobrim. Tos var iesniegt, ierodoties personīgi darba dienās no 8:30 – 12.00 un no 12:30 – 17:00 K.Valdemāra ielā 11 a, Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā, nosūtot pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu.

Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt juridiska vai komercreģistrā reģistrēta fiziska persona, kuras īpašumā ir kultūras piemineklis. Lai informētu potenciālos projektu iesniedzējus, KM 18.augustā plkst.11:00, “ES mājā”, Rīgā (Aspazijas bulvārī 28, 2.stāva zālē) organizē informatīvo semināru “Atbalsta iespējas 3.4.3.3.aktivitātes “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros”. Interesentus aicinām pieteikties līdz š.g. 15.augustam ,aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu: Evija.Nikolajeva@km.gov.lv.

KM jau informēja, ka ir panākusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par atbalstu kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā, dodot iespēju konkursa otrajā kārtā pieteikt finansiāli mazāk ietilpīgus projektus, potenciāli paplašinot pretendentu loku.

Noteikumi paredz, ka aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam projektam tiek noteikts ne vairāk kā 250 000 latu un ne mazāk kā 100 000 latu. Iepriekš tas bija ne vairāk kā 1 999 999 latu un ne mazāk kā 250 000 latu. Nosakot zemāku līdzfinansējuma apmēru, tiek paredzēta iespēja atbalstīt lielāku skaitu projektu. Atbalsta likme saglabāta iepriekšējā apmērā, – līdz 50% no projekta izmaksām nodrošina Eiropas Savienības finansējums, savukārt pārējo – projekta īstenotājs.

Precizēts arī nosacījums par projektu attiecināmajām izmaksām, nosakot, ka attiecināmas ir nedzīvojamo ēku un būvju renovācijas, restaurācijas un konservācijas izmaksas. Ņemot vērā , ka aktivitātes mērķis ir atjaunot tādus privātīpašumā esošus kultūras mantojuma objektus, kas nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas, kā arī projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriju, kurš paredz, ka atjaunotajā kultūras piemineklī var rīkot kultūras un valstiskas nozīmes pasākumus, ir būtiski noteikt, ka aktivitātes atbalsts piešķirams tikai nedzīvojamo ēku un būvju privātīpašniekiem.

Vairāk informācijas var iegūt KM Eiropas Savienības fondu departamentā.

Direktore Sanita Rancāne – Delekolē

tālr. 67330235. Sanita.Rancane@km.gov.lv