LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Konkursu krāsainība un emocionalitāte

Katrs mācību gads tiek “būvēts” pamatojoties uz noteiktu kārtību, kurā mijas radošais mācību darbs ar brīvdienām, ikdiena ar svētkiem. J.Soikāna Ludzas mākslas skolas dzīves neatņemama sastāvdaļa ir piedalīšanās starptautiskajos un vietējā mēroga vizuālās mākslas konkursos, kuru organizētāji ir gan profesionālas mākslas organizācijas, gan tie, kam ir izdevīgi iesaistīt kādas konkrētas tēmas popularizēšanai vai aktualizēšanai bērnus un jauniešus t.s. “mīkstās” aktivitātes dažāda veida projektos. Konkursu piedāvājums ir daudzskaitlīgs un tematiski plašs, ka izglītības iestādei un pedagogiem ir jāizvērtē, kādos konkurss piedalīties, bet kādus atstāt bez uzmanības.
Profesionālās ievirzes mākslas izglītībā tradicionāli tika organizēts viens valsts konkurss mācību gadā. Ierobežotā finansējuma dēļ valsts konkursa organizēšanas iniciatīvu 2010./2011. mācību gadā uzņēmās Mākslas skolu skolotāju asociācija. Rudenī Ādažu mūzikas un mākslas skolā notika Latvijas profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņu gleznošanas konkursa noslēgums – 170 audzēkņu darbu ( trīs vecuma grupas: 1. grupa: līdz 9 g.; 2. grupa: 10 – 12 g.; 3. grupa: no 13 g.) un skolu metodisko darbu izvērtējums. Žūrijas komisijas sastāvā bija profesionāli mākslinieki, gleznotāji, mākslas vidusskolu nodaļu vadītāji, pedagogi, reģionu metodisko apvienību vadītāji. J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēknis Artūrs Ignatjevs jaunākajā vecuma grupā ieguva 2.vietu, bet skolas ekspozīcija – 4.vietu, bet reģionālajā konkursā piedalījās Agnija Krušanova un Kristīne Jašina. Pavasarī organizētajā zīmēšanas konkursā reģionālajā atlases kārtā no J.Soikāna Ludzas mākslas skolas piedalījās Nikolajs Subotins un Krista Pogurecka.
Daudzas profesionālās ievirzes izglītības iestādes sadarbībā ar sociālajiem partneriem, pašvaldību uzņemas organizēt starptautiska mēroga vizuālās mākslas konkursus, kas popularizē gan skolas, gan pašvaldības, gan Latvijas vārdu pasaulē un vienlaicīgi kreativitāti dažādu aktuālu problēmu risināšanā. Vidzemes Jūrmalas mūzikas un mākslas skola to dara jau piekto reizi, organizējot konkursu “Saules krasts” . J.Soikāna Ludzas mākslas skolas 4 audzēkņiem: Jūlija Vilmaniete, Lāsma Policāne (pedagoģe Inta Terentjeva) un Laura Saukāne, Kristiāna Kopeika (pedagoģe Inese Kaziniece) tika piešķirti atzinības raksti .
Otro reizi starptautisko konkursu “Dažādā pasaule” ar apakštēmu “Zvēriņi manā zemē” organizēja Balvu mākslas skola, kurā J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēknis Ēriks Naglis ar darbu “Melnais runcis, zvirbulis un pele” ieguva 3.vietu, bet Ērika Strode ar darbu “Pastaiga” atzinības rakstu par radošiem mākslinieciskajiem meklējumiem.
Konkursa būtība ir gan piedalīšanās, gan novērtējums, gan sevis parādīšana, gan zināmā mērā sacensība, gan kopdarbība kā tas bija Krāslavas mākslas skolas organizētajā konkursā “Māte Daba”, kurā īpašs stimuls gleznojot lielformāta darbu (apmēram 2x4m) bija galvenā balva – ceļojums ar prāmi uz Stokholmu. Lasītājiem piedāvāju aculiecinieces – Ineses Kazinieces – stāstu par notikumu 2011.gada 12.maijā.
“Saules staru pilnības apmirdzētajā dienā, kad debesis gaismas krāšņuma gleznas dāsni dāvināja, sabrauca kopā radošie domubiedri no Krāslavas mākslas skolas, Špoģu mūzikas un mākslas skolas, J. Soikāna Ludzas mākslas skolas, lai kopā paveiktu krāsainu, saturā dziļi piesātinātu, domu pavedienus šķetinošu brīnumu. Brīnumu, kas pelēkās, caurumainās, vecās betona sienas pārvērstu daiļās krāsu skandinošās vibrācijās, izjustās mākslas skolu audzēkņu un skolotāju sirdīs, un veiklām roku kustībām gleznotās. Nav jau nekāds joks! Jo no pulksten 10:30 līdz 16:30 katram dalībniekam savs dvēseles redzējums jārealizē. Tūlīt pēc pēdējās otas un krāsu ruļļa nolikšanas, nāca nopietnā vērtēšanas komisija, kura noteica, kuram tad pienākas 1. vieta, kuram 2. vieta un 3. godpilnā vieta. (Bez promenentās žūrijas ietekmēšanas visas galvenās balvas saņēma Špoģu mūzikas un mākslas skola).
Pārsteidzoši skaisti izrādījās tas, ka sienas fragmenti, ko apgleznoja katrs autors atsevišķi, kopā veidoja vienotu veselumu, kaut gan katrs savu laukumu sākotnēji izvēlējās brīvi, bez iepriekšējās norādes. Tieši šis fakts iepriecināja visvairāk.
Aplūkojot visu paveikto Brīnumu, veidojās skaidra atziņa – kopā darbošanās ir spēks un iespējas, darīt mūsu dzīvi skaistāku un labāku.
J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņiem Agnijai Krušanovai, Kristai Pogureckai, Elizabetei Kokinai, Artūram Šromam, Denisam Popovam, Beātei Poikānei un skolotājiem Inetai Zvonņikovai, Inārai Mikažānei, Inesei Kaziniecei ir izdevies SIA “Krāslavas ūdens” teritorijā esošās sienas padarīt mākslinieciskas un interesantas skatītājiem, uzņēmuma vidi padarot estētiski baudāmu, atdzīvinātu, jauno topošo mākslinieku dvēseles redzējumā.”
Konkursi piešķir J.Soikāna Ludzas mākslas skolas ikdienas mācību un radošajam darbam citu krāsainību un emocionalitāti. Līdzīgi kā noslēguma darbu aizstāvēšana, kas šogad skolā notiek 26.maijā, kad 21 audzēknis apliecinās, ko ir ieguvis pieskaroties mākslas pasaulei.
Tāpat arī J. Soikāna Ludzas mākslas skola turpina dokumentu pieņemšanu audzēkņu uzņemšanai mācībām 2011./2012.mācību gadam līdz 2011.gada 31.maijam. Tuvāka informācija pa tālruni 65781327 vai 26586721.

Sandra Vorkale