LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 03. augusts
Augusts
Ludza
Mostly sunny
20°C
 
A A A

Konkurss “Gada cilvēks 2013” turpinās

Balva (1)Turpinās kandidātu izvirzīšana konkursam Ludzas novada Gada cilvēks 2013, pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2013. gada 1. novembrim. Pieteikumi Gada cilvēka godpilnā nosaukuma piešķiršanai tiek pieņemti Ludzas novada pašvaldības Administratīvajā nodaļā. Atgādinām, ka pretendentus konkursam drīkst izvirzīt Ludzas novada iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5 cilvēki), reģistrētas biedrības un nodibinājumi (ne mazāk kā 3 biedri), darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki), iestādes vai uzņēmuma vadītājs par savas iestādes darbiniekiem, Ludzas novada domes deputāti (ne mazāk kā 3). Konkursa Nolikums pieejams Ludzas novada pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv. Nominācija „Gada cilvēks” tiks piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veicināšanā; „Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā; „Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popularizēšanā; „Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā; Gada cilvēks medicīnā” – par nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aizsardzībā; „Gada mecenāts” – par nozīmīgu mecenātismu novadā; „Gada cilvēks valsts iestāžu un pašvaldības darbā” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā; „Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību; „Gada jaunietis” – par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas veicinājuši Ludzas novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā (var būt nominēti jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem); „Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā iedzīvotāju labā. Līdz šā gada 1. novembrim turpinās arī kandidātu pieteikšanu apbalvojuma „Ludzas Novada Goda pilsonis” piešķiršanai. „Ludzas Novada Goda pilsonis” ir augstākais apbalvojums Ludzas novadā. To piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Kandidātus šim apbalvojumam var izvirzīt domes deputāti, juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji. Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, jānorāda kandidāta: 1) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija; 2) dzīvesgājuma apraksts; 3) sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem varētu piešķirt šo apbalvojumu. Jāiesniedz arī informācija par kandidāta pieteicējiem. Pretendentus vērtēs speciāli izveidotās komisijas. Uzvarētāji tiks godināti Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.

coloring.cool