LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 03. augusts
Augusts
Ludza
Partly sunny with showers
22°C
 
A A A

Kas jāzina par Āfrikas cūku mēri (aktualizēts un papildināts)

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izsludinātās ārkārtējās situācijas zonā esošajām teritorijām – Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna, Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Čornajas, Lūznavas, Maltas, Freimaņu, Silmalas un Ozolaines pagastā, Riebiņu novada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu pagastā, Preiļu novada Pelēču, Preiļu un Aizkalnes pagastā, Ludzas novada Cirmas, Pureņu, Ņukšu, Isnaudas, Pildas, Nirzas un Briģu pagastā, Zilupes novada Pasienas, Lauderu un Zaļesjes pagastā, Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Salienas, Vecsalienas, Skrudalienas, Demenes, Laucesas, Tabores un Maļinovas pagastā, visā Ciblas novadā, visā Dagdas novadā, Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastā, visā Krāslavas novadā un Ludzas novada Rundēnu un Istras pagastā (turpmāk – ĀCM karantīnas teritorija).  

 

MĀJAS CŪKU TURĒTĀJIEM

 • Reģistrējiet dzīvniekus Lauksaimniecības datu centra (LDC) datu bāzē! Dzīvnieku saslimšanas gadījumā tas atvieglos slimības uzraudzību un kompensācijas saņemšanu!
 • PVD inspektori pārbaužu laikā Jūsu saimniecībā pārliecināsies par mājas cūku veselību un ņems pārbaudes laboratoriskajām analīzēm.
 • Lai nepakļautu riskam cūku novietni, ievērojiet biodrošības pasākumus:

>     Cūkas atļauts kaut tikai pašpatēriņam, informējot par to veterinārārstu! Iegūto gaļu aizliegts izvest ārpus saimniecības!

>     Turiet cūkas iekštelpās! Nepieļaujiet to kontaktu ar meža cūkām!

>     Cūku pārvietošanu saskaņojiet ar PVD!

>     Dezinficējiet autotransportu un citu aprīkojumu, kas tiek izmantots lauksaimniecības dzīvnieku vai iespējami inficētu materiālu (dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) pārvešanai!

>     Neizmantojiet medību drēbes, apavus un aprīkojumu, dodoties kopt un barot cūkas! Regulāri mazgājiet rokas!

>     Neizbarojiet cūkām un citiem mājdzīvniekiem nomedīto mežacūku gaļas atliekas, nokauto mājas cūku kaušanas blakusproduktus un virtuves atkritumus!

>     Lai nepakļautu riskam cūku novietni, neielaidiet tur nepiederošās personas!

>     Nepieļaujiet mīļdzīvnieku – suņu, kaķu – iekļūšanu kūtī!

>     Pie ieejas novietnē izvietojiet dezinfekcijas paklājus, veiciet deratizāciju!

>     Neizmetiet mežā nobeigušos mājdzīvniekus!

>     Pakaišiem lietojiet materiālu, kas nevar nonākt vai nav bijis saskarē ar meža cūkām!

>     Sekojiet līdzi cūku veselības stāvoklim un nekavējoties informējiet veterinārārstu, ja cūkas izskatās neveselas vai ir nobeigušās!

 

IEDZĪVOTAJIEM

 • Sargājiet novadu, pagastu un cūku turētāju saimniecību no slimībām:

>     Iebraucot Latvijā no trešajām valstīm, nevediet dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus: gaļu un gaļas produktus, pienu un piena produktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti iznīcināšanai!

>     Neizvediet cūkgaļu un tās izstrādājumus no ārkārtas situācijas teritorijas!

>     Ārkārtējās situācijas teritorijā neievediet nezināmas izcelsmes gaļu, ja vien nav iespējams pierādīt tās izcelsmi (gaļai jābūt oriģinālajā iepakojumā, ar pievienotu pirkuma čeku)!

>     Viesojoties saimniecībā, kur tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie tām kūtī!

>     Nepārvietojiet bez PVD atļaujas karantīnas teritorijā citus lauksaimniecības dzīvniekus!

>     Dodoties mežā ogot vai sēņot, kā arī apmeklējot tūrisma vietas, nemetiet sviestmaižu vai citu pārtikas produktu atkritumus mežā vai ceļmalā!

>     Pēc sēņošanas, ogošanas vai pastaigas pa mežu notīriet un nomainiet apģērbu un apavus!

>     Ja uz un no meža esat devies ar velosipēdu vai auto, atgriežoties mājās, ar ūdeni noskalojiet pārvietošanās līdzekļu riteņus!

>     Iegādājieties gaļu un gaļas produktus legālās tirdzniecības vietās!

 

MEDNIEKIEM

 • Par nomedīto meža cūku informējiet PVD un Valsts meža dienestu (VMD).
 • Medību laikā neizmantojiet medību suņus, lai neveicinātu meža cūku pārvietošanos!
 • Par atrastu nobeigušos meža cūku nekavējoties sazinieties ar PVD, lai noņemtu paraugu laboratoriskajai izmeklēšanai!
 • Neveiciet medījumu pirmapstrādi un uzglabāšanu lauksaimniecības dzīvnieku novietnē!
 • Neatstājiet mežā medījumu blakusproduktus – dzīvnieku iekšējos orgānus un ādas!
 • Neizbarojiet medījumu blakusproduktus un atliekas mājdzīvniekiem!
 • Mazgājiet un dezinficējiet medību aprīkojumu, apavus, apģērbu un auto transportu!
 • Lietojiet pārtikā tikai termiski pietiekami apstrādātu meža cūkas gaļu!
 • Neizvediet no izsludinātās ārkārtējās situācijas teritorijas nomedīto meža cūku gaļu un gaļas produktus!

SLIMĪBA NAV BĪSTAMA CILVĒKIEM UN CITU SUGU DZĪVNIEKIEM!

Pastāstiet par šo informāciju kaimiņiem, kolēģiem, draugiem un ciemiņiem!

Būsim atbildīgi kopā un katrs to ievērosim!

Kas ir bioloģiskā drošība cūku novietnēs un kas jāievēro, lai karantīnas teritorijā pasargātu cūku novietni no Āfrikas cūku mēra

Bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot dzīvnieku turētājs var pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā.

Cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas ĀCM karantīnas teritorijā, līdz šī gada 31.jūlijam jāievieš un jānodrošina sekojoši biodrošības pasākumi:

 • Cūkas jātur slēgtās novietnēs, ja nepieciešams tās var nožogot, lai nepieļautu mājdzīvnieku saskari ar savvaļas vai klaiņojošiem dzīvniekiem! Cūkas nedrīkst turēt āra aplokos!
 • Cūku novietnē jāveic regulāra tīrīšana, dezinfekcija, tajā nedrīkst būt grauzēji un insekti. Par nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu, t.sk. dezinfekcijas līdzekļu iegādi un grauzēju iznīcināšanu atbild cūku turētājs.
 • Kūtsmēsli jāsavāc un jāuzglabā vietās, no kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē!
 • Nepieļaut nepiederošu personu, klaiņojošu un savvaļas dzīvnieku piekļuvi dzīvnieku turēšanas vietai.
 • Novietnē līdz minimumam jāsamazina apmeklētāju skaits, jāveic apmeklētāju reģistrācija. Gadījumos, kad apmeklētāji tiek ielaisti, tie jānodrošina ar vienreizējas lietošanas aizsargapģērbu un aizsargapaviem.
 • Pie ieejas novietnē jānovieto dezopaklāji, bet pie iebrauktuves novietnes teritorijā – dezobarjeras!
 • Jāierīko vieta slimu vai uz saslimšanu aizdomīgu dzīvnieku nodalīšanai no veselajiem dzīvniekiem.
 • Jāierīko vieta, kur uzglabāt dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus (nobeigušos dzīvniekus, subproduktus)! Tā var būt atsevišķa telpa, konteiners, saldētava vai ūdens necaurlaidīga tvertne/trauki, atkarībā no novietnē esošo dzīvnieku skaita un iegūto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu daudzuma. Vietai ir jābūt pēc iespējas tuvāk novietnes iebrauktuvei un tādai, lai pie tās nevar piekļūt nepiederošas personas, savvaļas dzīvnieki, putni un grauzēji.
 • Vietai, kur glabājas dzīvnieku barība, jābūt tīrai! Jāseko, lai tur nesavairojas grauzēji.
 • Novietnē, visiem tajā strādājošajiem, jāievēro iekšējās kārtības noteikumi un higiēna: veicot cūku aprūpi jālieto aizsargapģērbi un aizsargapavi, kurus var lietot tikai dzīvnieku turēšanas vietā!
 • Novietnes teritorijā atļauts pārvietoties tikai ar saimniecībai piederošiem transportlīdzekļiem, izņemot barības piegādes un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas transportu.

Saskaņā ar Ministra kabineta rīkojumu, piemājas cūku turētājiem minētie biodrošības pasākumi jānodrošina līdz 2014.gada 31.jūlijam. Ja tie netiks nodrošināti, tad līdz 2014.gada 31.augustam jāveic visu novietnē esošo cūku nokaušana. Pirms nokaušanas dzīvnieku īpašniekam jāinformē PVD inspektoru, kurš noņems asins paraugus laboratoriskai izmeklēšanai un veiks dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu. Pēc negatīvu laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanas tiek veikta cūku pirmskaušanas apskate, pēc cūku nokaušanas pēckaušanas ekspertīze. Pēc visu cūku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks paraksta apņemšanos savā novietnē gadu neturēt cūkas un par nokautajām (Lauksaimniecības datu centrā reģistrētajām) cūkām saņems kompensāciju.

Atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem par biodrošības pasākumu ieviešanu katrā konkrētajā saimniecībā sniegs PVD speciālisti.

Kontaktinformācija:

PVD ĀCM „karstais telefons” – 20260400 katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 21:00
Mājas lapa: www.pvd.gov.lv, jautājumus varat uzdot sadaļā „Diskusijas”
PVD Dienvidlatgales pārvalde, Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404, tālr. 65434599, 65434699
PVD Dienvidlatgales pārvaldes filiāle Krāslavā, Latgales iela 6, Krāslava, LV-5601
PVD Ziemeļlatgales pārvalde, Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4600.

 

logoPVD2www.pvd.gov.lv   

 

PVD Dienvidlatgales pārvalde            

Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404, tālr. 65434599, 65434699, e-pasts: [email protected]

 

PVD Ziemeļlatgales pārvalde             

Liepu iela 33, Rēzekne, tālr. 64622160, 64622177, e-pasts: [email protected]

coloring.cool