LV EN

Ceturtdiena, 2022. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Flurries
-1°C
 
A A A

Kas jāzina un jāprot mūsdienīgam vadītājam?, – to varēs noskaidrot, piedaloties kursos Daugavpilī

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem arī šajā pavasarī piedāvā bezmaksas mācību programmas. Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Latgales reģiona darba devējiem ir iespēja iegūt aktuālāko informāciju un papildināt zināšanas tādās jomās kā sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība, korporatīvā sociālā atbildība, publiskā – privātā partnerība. 17.februārī sāksies pirmie no trīs piedāvātajiem kursiem “Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība”.
Šajā mācību programmā dalībniekiem būs iespēja noskaidrot: Kāpēc nepieciešama darba devēju iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs? Kas jāzina un jāprot mūsdienīgam vadītājam? Kā atrisināt strīdus sarunu, samierināšanas un mediācijas ceļā?
Mācību programmas sākums 17.februārī ar turpinājumu 2.un 9.martā Daugavpils pilsētas domes telpās K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
Pieteikšanās, nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālruņi uzziņām: 26569525, 67213003.
Kopš 2010.gada mācību programmās ir piedalījušies vairāk nekā 700 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji visā Latvijā. Šo iespēju ir izmantojuši tādi Latvijas uzņēmumi, kā SIA “Baltkom TV”, SIA “Rēzeknes Slimnīca”, SIA “Getliņi EKO” un daudzi citi.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova: “Lai veidotos saliedēts kolektīvs, kas spējīgs produktīvi un radoši strādāt, ir nepieciešams labs un zinošs vadītājs. Uzskatu, ka profesionalitātei jābūt pamatā visos līmeņos. Man ir liels gandarījums, ka notiek dažādi izglītojoši pasākumi, kas palīdz speciālistiem pilnveidoties, gūt jaunas zināšanas un pieredzi, lai to ieviestu savā darbā un veicinātu attīstību. Novēlu veiksmi un daudz jaunu zināšanu kursu dalībniekiem.”
Vēl šogad Daugavpilī tiks organizētas divas mācību programmas, kas katra ilgst 3 dienas:
• Uzņēmumu attīstība un korporatīvā sociālā atbildība” (KSA) kursos būs iespēja iegūt aktuālu informāciju pār šādām tēmām: Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7.5 gadiem? Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Kā pašvaldība var atbalstīt godīgu biznesu? Kursu sākums aprīlī.
• “Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības (PPP) veicināšana”, šī mācību programma tiks pasniegta sadarbībā ar Hipotēku bankas publiskās un privātās partnerības ekspertiem un pasniedzējiem, kuru vadībā noskaidrosiet: Kā ikviens var piedalīties reģiona attīstības plānošanā? Kā veidot reģiona stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība? Kā kļūt par valsts partneri publiskajos iepirkumos? Kursu sākums septembrī

Šogad tiks rīkotas īpašas mācību grupas arī Kurzemes Biznesa inkubatora Kuldīgas filiāles un Jūrmalas Uzņēmēju biedrības biedriem un sadarbības partneriem. Aicinām pieteikties arī citas uzņēmēju, darba devēju apvienības, ja vēlaties īpaši jūsu biedriem un sadarbības partneriem organizētas apmācības.
2012.gadā mācību programmas vēl tiks organizētas Rīgā, Kuldīgā, Madonā, Jūrmalā un Ogrē.
Informācijai:
Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošina SIA “Comperio”. Precīza informācija par apmācību norises datumiem un vietām regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv, http://www.comperio.lv/?id=346 un www.draugiem.lv/lddk-brc. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.

Informācijai par darba devēju apmācībām:
Gunta Misāne, SIA “Comperio” valdes priekšsēdētāja
Tālr.: 67213020, 29115356 info@comperio.lv, www.comperio.lv

Pieteikuma anketa

Plašāka informācija