LV EN

Pirmdiena, 2023. gada 30. janvāris
Tīna, Valentīna, Pārsla
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Kārtējā Ludzas novada pagastu pārvaldnieku sanāksmē

Kārtējā Ludzas novada pagastu pārvaldnieku sanāksmē tika spriests gan par komunālo parādu, gan mājokļu apsaimniekošanas jautājuma risināšanu, par ceļu ikdienas uzturēšanu. Ludzas novada pašvaldības vides inženiere M. Romanovska vērsa pārvaldnieku uzmanību tam, ka turpinās novada Teritorijas plānojuma izstrāde, tāpēc līdz 16. maijam tiek gaidīti priekšlikumi un ierosinājumi par vēlamajām vai nepieciešamajām izmaiņām jaunajā teritorijas plānojumā no īpašnieku puses. Pārvalžu vadītāji aicināti uzrunāt iedzīvotājus pagastos izspriest un savlaicīgi pieteikt izmaiņas, piemēram, zemes lietošanas mērķa noteikšanā. Ar Teritorijas plānojuma izstrādes dokumentiem un iesnieguma veidlapu iespējams iepazīties mājas lapas https://ludzasnovads.lv/ sadaļā Plānošanas dokumenti.

Zemes ierīcības inženieris V. Kušners arī uzrunāja pārvalžu vadītājus ar lūgumu rosināt pagastu zemju īpašniekus sakārtot zemes nomas līgumus un īpašumu mantojuma lietas.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele informēja, ka 10. martā iepazīties ar Latvijas novadu pagastos pieejamo pakalpojumu kvalitāti ieradīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) speciāliste Ina Vārna. Viesi noteikti ieradīsies daļā mūsu novada pagastu pārvalžu.

Tāpat domes priekšsēdētāja izteica gandarījumu, ka ir uzsākts darbs daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas jomā pagastos, aicināja striktāk vērsties pie parādniekiem, sastādīt grafiku un noteikt tikšanās reizes kopā ar pašvaldības pārstāvjiem, lai runātu par parādu atmaksu.

Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja A. Sjakste izteica ierosinājumu pagastos godināt cienījama vecuma jubilārus. Pašvaldības vārdā tiks sveikti cilvēki 75, 80, 85, 90 gadu jubilejās, sākot no 90 – ik gadu, jo tik godājamā vecumā katrs gads ir zelta vērts