LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs?, – Preiļu un tuvāko novadu darba devējiem būs iespēja to noskaidrot maijā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem piedāvā bezmaksas kursus. Kopš 2010.gada pavasara iespēju celt savu profesionalitāti izmantojuši vairāk nekā 440 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji visā Latvijā. 2011.gadā LDDK Biznesa resursu centrs aicina darba devējus piedalīties kursos, kas notiks arī Preiļos.

LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle norāda, ka uzņēmēji šo gadu ir izmantojuši dažādi, piemēram, – reorganizējot savu darbību, riskējot un meklējot jaunus noieta tirgus vai arī nogaidot, bet citi apguva jaunas prasmes, lai gūtu iedvesmu uzņēmuma nākotnes plānu īstenošanai. „Esam pārliecināti, ka ekonomikas pārmaiņu laikā gūtās atziņas lieti noderēs turpmākajai biznesa attīstībai. LDDK ir radusi iespēju sniegt atbalstu uzņēmējiem, izveidojot apmācību kursus, lai padziļinātu to zināšanas un prasmes kvalitatīvākam un efektīvākam darbam. Tādēļ aicinu darba devējus rast iespēju piedalīties apmācībās un pievienoties tiem, kam rūp uzņēmuma ilgtermiņa attīstība.” aicina LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle.

Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta Liepniece: “Sociālā atbildība uzņēmumam ir liela pievienotā vērtība. Konkurences apstākļos tā var būt izšķirošs faktors gan klientu, gan darbinieku lojalitātei. Sociālā atbildība nevis ierobežo, bet gan sniedz virkni priekšrocību, kas rezultātā palielina uzņēmuma peļņu. Apgūstot kursu „Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība”, varat spert soli tuvāk sava uzņēmuma panākumiem.”

Preiļos pirmie no LDDK Biznesa resursu centra piedāvātajiem trīs dienu kursiem Uzņēmuma attīstība un korporatīvā sociālā atbildība” sāksies 13.maijā (ar turpinājumu 19. un 20.maijā). Kursu dalībnieki šajā mācību programmā ne tikai meklēs atbildi uz tādiem jautājumiem, piemēram: „Kā strādāt, lai uzņēmums nebankrotētu pēc 7.5 gadiem? Kāpēc sociāli atbildīgs bizness ir ienesīgs? Kā pašvaldība var atbalstīt godīgu biznesu?”, bet arī būs iespēja gūt praktisku pieredzi, piedaloties dažādos praktiskajos uzdevumos, kā, piemēram – uzņēmuma risku vērtēšana, dažādības vadības principi u.c.

Kursos var piedalīties darba devēju organizāciju pārstāvji vai tādu uzņēmumu un pašvaldību organizāciju pārstāvji, kuri ir pārstāvēti kādā darba devēju organizācijā.

2011.gada rudenī Preiļos notiks arī kursi par tēmu „Divpusējais un trīspusējais sociālais dialogs un cilvēkresursu vadība” un „Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”.

Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālruņi uzziņām: 26569525, 67213003.

Citas pilsētas, kurās notiks kursi 2011.gada rudenī – Tukums, Jelgava, Valmiera un atkārtoti Rīga.

Mācību programmas izstrādātas sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) metodoloģiju, Latvijas ekspertu pieredzi, ņemot vērā Latvijas situāciju un specifiku. Visas programmas darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejamas bez maksas. Apmācībās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par apmācību tēmu, tostarp notiek apaļā galda diskusijas ar lēmumu pieņēmējiem un viedokļu līderiem noteiktā jomā.

Mācību dalībnieki atzinuši, ka zināšanas un prasmes, kas iegūtas piedaloties kursos, ir veicinājušas profesionalitātes pieaugumu un izpratni par dažādiem uzņēmējdarbību ietekmējošiem faktoriem, un turpmāk tās tiks pielietotas ikdienas darbā. Kursu novērtējuma anketās daudzi darba devēji norādījuši uz mācību programmu augsto kvalitāti un pasniedzēju profesionalitāti. Dažas atsauksmes no kursu dalībniekiem: „Programmās iegūtās zināšanas ir labs pamats tam, lai radītu kvalitatīvu, ilgtspējīgu uzņēmumu”, „Šīs apmācības ir lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt daudz iedvesmojošu ideju”, „Iegūtās zināšanas palīdz izvērtēt situāciju uzņēmumā, lai tas darbotos ilgtermiņā”, „Var iegūt noderīgu informāciju uzņēmumam un saņemt motivācijas devu turpmākajam darbam”, „Iespēja uzzināt par jaunām metodēm, pieeju kā mainīt pašiem sevi un vienlaikus sabiedrību, lai veicinātu ekonomiskās attīstības u.c. izaugsmi Latvijā”, „iespēja uzklausīt ekspertu un citu dalībnieku ieteikumus dažādu situāciju risinājumam”, „Interesantas diskusijas, iespēja uzzināt citu kolēģu pieredzi”, „Apmācību materiāli ar praktisku pielietojumu”, „Apmācības dod iespēju iepazīt mūsdienīgas cilvēkresursu vadības metodes un pieejas.”