LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Snow
-19°C
 
A A A

Kandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada pašvaldību vēlēšanām sāksies 12. aprīlī

4569742_ORIGINAL_1342340794.jpgKandidātu sarakstu iesniegšana 2013.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 2013. gada 12.aprīļa līdz 22. aprīlim.

Pašvaldību vēlēšanās kandidātu saraksti jāiesniedz Ludzas novada vēlēšanu komisijai, kas atrodas Ludzas novada pašvaldības ēkā (Raiņa ielā 16, Ludzā) 3. stāva 302. kabinetā.

Ludzas novada vēlēšanu komisijas darba laiki no 12.aprīļa līdz 22. aprīlim

Diena

Datums

Darba laiks

Piezīmes

 

 Piektdiena 12. aprīlis   9.00  – 13.00
Sestdiena 13. aprīlis   iepriekš sazinoties  pa tālruni  vienojas par saraksta iesniegšanas laiku.
Svētdiena 14. aprīlis   iepriekš sazinoties  pa tālruni  vienojas par saraksta iesniegšanas laiku.
Pirmdiena 15. aprīlis   13.00 – 17.00
Otrdiena 16. aprīlis      9.00 – 13.00
Trešdiena 17. aprīlis   13.00 – 17.00
Ceturtdiena 18. aprīlis    10.00 – 14.00
Piektdiena 19. aprīlis    13.00 – 17.00
Sestdiena 20. aprīlis   iepriekš sazinoties  pa tālruni  vienojas par saraksta iesniegšanas laiku.
Svētdiena 21. aprīlis   iepriekš sazinoties  pa tālruni  vienojas par saraksta iesniegšanas laiku.
Pirmdiena 22. aprīlis       8.00 – 18.00

Kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto lietojumprogrammu. Lietojumprogramma ir pieejama lejuplādēšanai Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā ( www.cvk.lv).

Ar spēkā esošajiem nosacījumiem deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai pašvaldību vēlēšanās iespējams iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un 2013.gada 1.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcijā.

Svarīgi!

  • Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā veidā lietojumprogrammā ( www.cvk.lv )
  • Iespiestu kandidāta sarakstu veidlapu nebūs. Sarakstu iesniedzējiem visi dokumenti jāsagatavo, izmantojot lietojumprogrammu, pēc tam dokumenti jāizdrukā, jāparaksta, ja viens dokuments uz vairākām lapām – jācauršuj.

Kādi dokumenti jāpievieno kandidātu sarakstam?

Kandidātu sarakstam pievienojami šādi dokumenti:

1) priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedz 4000 iespiedzīmes un kuru ir parakstījuši visi sarakstā pieteiktie deputātu kandidāti,

2) bankas izsniegts dokuments par drošības naudas iemaksu.

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu,

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta

3) vēlēšanu apgabala nosaukums ( Ludzas novads), kurā saraksts pieteikts

4) datums, kad veikts maksājums.

Drošības naudu jāieskaita Ludzas novada pašvaldības kontā LV49HABA0551036353377 AS Swedbank, kods: HABALV22 ( Reģ. Nr. 90000017453)

Svarīgi!

  • Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
  • Drošības nauda tiks atmaksāta gadījumā, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

3) katra kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt Ludzas novada domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma prasībām,

4) katra kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst kandidēšanas nosacījumiem un uz viņu neattiecas Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi,

5) katra kandidāta parakstīta informācija ar likumā prasītajām ziņām par kandidātu (skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 17.panta 1.daļas 3.apakšpunktu),

6) par kandidātu, kurš ir citas ES dalībvalsts pilsonis, jāpievieno apliecinājums, ka šim kandidātam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ES dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir,

7) gadījumā, ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai attiecīgās pašvaldības teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

8) gadījumā, ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura attiecīgās pašvaldības teritorijā ir nostrādājusi kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu” vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.

9) ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 10.pantā minētajiem amatiem, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.

10)  ja vēlētāju apvienības kandidātu saraksta nosaukums sakrīt ar kādas reģistrētas politiskās partijas vai reģistrētas partiju apvienības nosaukumu, kandidātu sarakstam pievienojams šīs politiskās partijas vai politisko partiju apvienības lēmējinstitūcijas pilnvarojums saraksta iesniedzējiem iesniegt kandidātu sarakstu attiecīgās domes vēlēšanām.

11)  ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā, kandidātu sarakstam pievienojams visu attiecīgo politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojums.

Svarīgi!

Vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu iesniedzējus pieņems arī tad, ja viņi tikai vēlas konsultēties par saraksta iesniegšanu.

Tālruņi uzziņām un jautājumiem:

Sestdienās un svētdienās varēs iesniegt pieteikumus,  iepriekš vienojoties ar komisijas priekšsēdētāju Diānu Golubevu – mob. t. 26351792, vai ar sekretāri  Gaļinu Geceviču – mob.t. 29277670.

Ludzas novada vēlēšanu komisijas tālrunis – 65707491.

coloring.cool