LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Kā saimniekosim savos mājokļos

Trešajā Apaļā galda diskusijā Ludzas novada pašvaldībā aicinājām uz sarunu par mājokļu apsaimniekošanu

Par normatīvajiem aktiem mājokļu apsaimniekošanas jomā

SIA Ludzas apsaimniekotājs (SIA LA) jurists Ē. Kokins pavēstīja par izmaiņām likumdošanā mājokļu apsaimniekošanas jomā. Dzīvokļa īpašuma likums un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma normas jāievieš līdz šī gada decembrim. Jauna īpašumu pārvaldīšanas līguma, kas būs jānoslēdz ar dzīvokļu īpašniekiem, nav, tāpēc, kā pārvaldītājs vai pašvaldība izstrādās pārvaldīšanas līgumu, pagaidām nav skaidrs. Kokina kungs izdalīja klātesošajiem līguma paraugus izvērtēšanai. Ar līguma paraugiem, likumiem var iepazīties mājaslapā www.ludza.lv, izteikt savu viedokli un priekšlikumus var personīgi SIA LA un pašvaldībā vai rakstot uz adresi: sia.la@inbox.lv

SIA LA valdes locekle V.Lazovska diskusijas dalībniekus iepazīstināja ar plānoto darbu grafikiem un katras mājas uzkrājumu un parādu rādītājiem. Lielākā pilsētas dzīvojamā fonda problēma ir mājokļu novecošana- visjaunākajai mājai ir ap 30 gadu, visām tām nepieciešams remonts. Tie ir jumti, remonti pagrabtelpās, kāpņu telpās, siltināšanas darbi. Tāpat V. Lazovska uzsvēra, ka pašiem māju iedzīvotājiem un īpašniekiem ir jāapzinās, ka par savu dzīvojamās telpas kvalitāti visi ir līdzatbildīgi kādam ir jāuzņemas koordinatora, pārvaldītāja funkcijas. Ne likumdošanā, ne profesiju klasifikatorā nav tāda amata – mājas vecākais, tāpēc no šī cilvēka nevaram prasīt juridisku atbildību un pilnvērtīgu līdzdalību. Uz mājas vecāko nevar novelt arī visu vainu par mājokļu nesakārtotību. Jēdziens īpašnieku kopība, kas iestrādāts likumā, izvēlas apsaimniekošanas formu, piemēram, ieceļ mājas pārvaldnieku. Vai tā būtu dibināta biedrība, vai iecelts mājas pārvaldnieks, kas būtu pašnodarbināta persona un koordinētu mājas saimniecisko dzīvi. Viens no piedāvātajiem variantiem – pilsētas māju apvienošana mikrorajonos, un šo mikrorajonu māju pilnvarotas personas pieņemšana darbā SIA LA. Ja pilsēta tiktu sadalīta, piemēram, 5 mikrorajonos (ar platības aprēķinu ap 25 000 – 30 000 m2 vienam rajona pārvaldniekam), SIA LA nodrošinātu katra rajona pārvaldnieka amatam algu no māju uzkrājumu fonda, tad arī varētu prasīt no šī cilvēka pilnvērtīgu darba atdevi un protams, atbildību.

Vēlas saimniekot paši

Mājas Skolas ielas 18 īpašnieki kopsapulcē lēmuši, ka vēlas paši uzņemties pilnu atbildību par savas mājas apsaimniekošanu. Mājas vecākā R. Bondareva ir griezusies domē ar šo iniciatīvu, kā arī ar lūgumu palīdzēt piesaistīt ES līdzekļus. Līdz šim Ludzā ir bijis tikai neveiksmīgs biedrības dibināšanas piemērs, tāpēc pagaidām māju pārvaldnieks pilsētā ir SIA LA. Taču, lai piesaistītu Eiropas fondu līdzekļus, īpašniekiem jādibina biedrība. Kā arī, uz Eiropas fondu naudu var pretendēt tikai mājas ar centrālo pakures sistēmu.

Gāzes saimniecība

Par situāciju gāzes saimniecībā klātesošajiem stāstīja J. Kovšels. Aizvien biežāk manāma tendence, kad iedzīvotāji atsakās no centralizētas gāzes padeves. Tam ir iemesli: gāzes tarifu sadārdzinājums, daļa īrnieku nedzīvo savos mājokļos un nevēlas maksāt abonentmaksu. Šobrīd SIA LA izzina jaunu skaitītāju iegādes iespējas.

Cik likumīga ir gāzes balonu uzstādīšana daudzstāvu mājās, atbilde netika rasta. Tāpēc šis aspekts SIA LA ir steidzamā kārtā jāatrisina, pirms nav notikusi kāda nelaime. J. Kovšels skaidroja, ka gāzes noslēgšana ir bezmaksas pakalpojums, taču pieslēgšanās no jauna izmaksās ap Ls 16. Par gāzes tarifa pieaugumu J. Kovšels skaidroja, ka to regulē uzņēmums Latvijas propāna gāze, un gāzes cena ir piesaistīta naftas cenai.

Atkritumu apsaimniekošana

Jau tika ziņots, ka ar šī gada janvāri visā Ludzas novada teritorijā atkritumu apsaimniekošanu veic SIA LA. Šī iecirkņa vadītājs J. Uļjanovs skaidro, ka mēnesī uzņēmums poligonā nogādā ap 344 t atkritumu (izmaksas ap Ls 7 000). Vislielākā problēma ar konteineru laukumu stāvokli ir pilsētā, kur iedzīvotāji izmet ne tikai sadzīves atkritumus, bet arī būvgružus, mēbeles, veco santehniku utt. Konteineri ir pārpildīti. Kritiskas situācijas veidojas pilsētas centrā, par ko uzņēmumam ir sastādīts administratīvais protokols, un 3. 02. Administratīvās komisijas sēdē tiks lemts par naudas soda piemērošanu uzņēmumam. Stroda 35 mājas vecākā G. Beinerte piebilda, ka neapmierinošs ir ne tikai laukumu stāvoklis, bet arī konteineri ir neērti, vāki smagi, grūti attaisāmi. Uzņēmumam tiešām rūpīgāk jāplāno konteineru izvešanas grafiki (arī, sestdienās, svētdienas un svētku dienās), jāseko konteineru daudzumam un vizuālajam stāvoklim. Taču arī iedzīvotājiem ir jāmaina sava attieksme pret atkritumu apsaimniekošanu un šķirošanu. Uz atkritumiem nevajag skatīties tikai kā uz nederīgām lietām, bet kā uz resursiem, ko var izmantot atkārtoti, radot kaut ko jaunu savām ikdienas ērtībām. Tamdēļ gan uzņēmumam, gan iedzīvotājiem jāpievēršas aspektam par atkritumu šķirošanu. SIA LA šobrīd gatavojas startēšanai ES projektā par atkritumu šķirošanu.

Jābūt caurspīdīgumam

Par lielāku skaidrību un caurspīdīgumu SIA LA darbā iestājās Ludzas novada domes deputāts J. Lukašenoks. Viņš uzsvēra, ka, pārejot pie cita māju pārvaldītāja, jāsaprot, ka tas ir risks un atbildība. Gadījumā, ja firma, kas uzņēmusies mājas apsaimniekošanu, nebūs norēķinājusies, piemēram, par siltumenerģiju, pakalpojums var tikt nenodrošināts, kā tas ir pilsētās, kur namu apsaimniekošanas uzņēmumi iedzīvotājiem pirms apkures sezonas bieži vien sagādā nepatīkamus pārsteigumus. Tāpēc Ludzā jāpieliek visas pūles, lai SIA LA strādātu un kvalitatīvi apkalpotu mūsu mājokļus. Savukārt pašam uzņēmumam ir sīki un precīzi jāskaidro, kā tiek izlietoti, piemēram, tie 0,125 santīmi no apsaimniekošanas maksas. Apkalpojošās organizācijas darbam jākļūst caurspīdīgam un visiem saprotamam. Arī māju uzkrājuma fonda būtība nav īpaši saprotama. Deputāta priekšlikums ir arī individuālu skaitītāju uzstādīšana katram dzīvoklim, kas, protams, ļautu taupīt un arī domāt par dzīvokļu siltināšanu. Neiztikt arī bez māju pārvaldītāja viens cilvēks šo jomu pavilkt nevarēs, bet, sadalot pilsētu mikrorajonos, kā iepriekš tika minēts, pieci māju specifiku pārzinoši speciālisti nodarbotos ar māju apsaimniekošanas lietām.

Diskusijā tika minēti arī jautājumi par augstajām piegādes izmaksām; par veco dzīvžogu lietderību gar ietvēm un ielām; mājas Latgales 28A vecākais J.Šantars kritizēja SIA LA ilggadēju neizdarību mājas kanalizācijas sistēmas sakārtošanā; par pagrabu siltināšanu, par iekšpagalmu uzturēšanu, par stipendiātu darbu.