LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Kā kļūt par valsts partneri publiskajos iepirkumos?, – Preiļu un tuvāko novadu darba devējiem būs iespēja to noskaidrot, piedaloties kursos

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem arī šajā rudenī piedāvā bezmaksas mācību programmas. Kopš 2010. gada pavasara iespēju iegūt jaunas zināšanas un veicināt savu pieredzi izmantojuši vairāk nekā 510 darba devēji – uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.
LDDK Biznesa resursu centrs aicina darba devējus, kam rūp uzņēmuma ilgtermiņa attīstība, sociālā dialoga attīstība uzņēmumā, nozarē un nacionālajā līmenī, piedalīties kursos, kas šajā rudenī notiks Preiļos.
LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Darba devēji ir ļoti praktiski cilvēki, kas izvērtē pieejamos resursus, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma mērķus. Tādēļ izvēloties veltīt trīs dienas mācību apmeklēšanai, lai apgūtu ko jaunu, darba devējs iegulda savu darbinieku profesionālajā izaugsmē un organizācijas nākotnē ar LDDK un ESF atbalstu. LDDK piedāvātās mācību programmas ļauj uz savu ikdienas darbu paskatīties no malas un izvērtēt uzņēmuma darbību, kā arī atklāj jaunas pieejas, piemēram, darbinieku un darba devēju attiecību veidošanā, izmantojot sociālā dialoga iespējas.”
2011. gada 25. novembrī ar turpinājumu 2. un 9. decembrī Preiļu Biznesa inkubatora telpās notiks mācību programma par tēmu “Pašvaldību attīstības vadība un publiskās – privātās partnerības veicināšana”. Šajā mācību programmā zvērinātu advokātu biroja “BDO Zelmenis & Liberte” pasniedzēju vadībā būs iespēja noskaidrot: Kā ikviens var piedalīties reģiona attīstības plānošanā? Kā veidot reģiona stratēģiju? Kas ir PPP? Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība? Kā kļūt par valsts partneri publiskajos iepirkumos?
Pieteikšanās nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@comperio.lv. Tālruņi uzziņām: 26569525, 67213003.
Citas pilsētas, kurās notiks mācību programmas 2011.gadā – Valmiera un Rīga.
Mācību programma izstrādāta sadarbībā ar augsti kvalificētiem nozares ekspertiem un profesionāļiem, balstoties uz Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) metodoloģiju, Latvijas ekspertu pieredzi, ņemot vērā Latvijas situāciju un specifiku. Šī mācību programma darba devēju organizāciju biedriem un pārstāvjiem ir pieejama bez maksas. Mācībās ietvertas lekcijas ar atvērta tipa diskusijām par mācību tēmu.
Informācijai:
Mācības notiek Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta “LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (id.Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros. Apmācības nodrošina SIA “Comperio”. Precīza informācija par apmācību norises datumiem un vietām regulāri tiek atjaunota un ir pieejama LDDK mājas lapā www.lddk.lv, http://www.comperio.lv/?id=346 un www.draugiem.lv/lddk-brc. Šīs mācību programmas tiks piedāvātas līdz 2014.gada beigām visā Latvijā.

Mācību programmas apraksts

Pieteikuma anketa