LV EN

Piektdiena, 2022. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Kā dāvana pirms Ziemsvētkiem – LEADER projekta ietvaros Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcai veikti žoga atjaunošanas darbi

Ņukšu ciematā un tuvējos pagastos garīgās dzīves centrs ir Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca, kas ir viena no lielākajām un skaistākajām koka baznīcām Latgalē. Draudze gan ar ziedojumiem, gan ar praktisku darbību rūpējas par dievnama uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Pamatojoties uz Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes izstrādāto projekta iesniegumu, draudzes prāvesta Rolanda Abricka vadībā ir realizēts Lauku atbalsta dienesta apstiprinātais projekts Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006 “Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošana”, kura ietvaros ir veikti žoga atjaunošanas darbi.

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca pirms projekta īstenošanas

Pirms dažiem gadiem baznīcai tika atjaunots jumta segums, labiekārtota teritorija, t.sk. uzsākta žoga izbūve, taču finansējuma trūkuma dēļ darbi netika pabeigti. Baznīcu ieskāva betona stabi, kas bojāja vizuālo ainavu un radīja nepabeigtības sajūtu. Īstenojot projektu, situācija mainījās – tika uzstādīti žoga starpposmi, atjaunoti betona stabi pie baznīcas galvenās ieejas un uzstādīti vairāki metāla vārtiņi. Žogs ir kļuvis par baznīcas dārza noformējuma elementu, kas sniedz estētisku baudījumu, iekļaujas kopējā ainavā un kopā ar dievnamu veido vienotu ansambli.

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca pēc projekta īstenošanas

Projekta mērķis bija veikt Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanu, veidojot pievilcīgu un drošu vidi dievnama apmeklētājiem, kas sniegs paliekošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Mērķis ir sasniegts un nu atjaunotais žogs ir kā apliecinājums draudzes locekļu centieniem un vēlmei padarīt dievnamu un tā teritoriju labiekārtotu.

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca pēc projekta īstenošanas

Žoga atjaunošanas darbus veica SIA “RASA L”. Kopējās projekta izmaksas EUR 18986,98, no tām EUR 17088,28 publiskais finansējums, EUR 1898,70 – Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Lai gaišs un skaists svētku gaidīšanas laiks!

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja
Laima Poikāne