LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly clear
-7°C
 
A A A

Kā attīstās Kurzeme

Mūsu Latvija uz kartes izskatās diezgan maza – pēc teritorijas aizņem 123. vietu pārējo valstu vidū. Bet kad jūs braucat no pašiem Latvijas austrumiem uz Kurzemi, tad varat pārliecināties, ka šī zeme ir plaša un dažāda. Par to domāja Ludzas novada pašvaldības un tās iestāžu speciālisti, 16. decembrī plkst. 4 no rīta, dodoties uz tālajiem Talsiem, lai iepazītos ar Talsu novada pašvaldības darbu.

2009. gadā Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma: sadalījās rajoni, apvienojās pagasti un izveidojās novadi ar mērķi sekmēt reģionu attīstību. Jaunās novadu pašvaldības izstrādāja savu darba struktūru. Izveidojušies novadi ir tik dažādi, ka atšķiras pašvaldības darba organizācijā.
Kurzemes zaļā pērle – Talsu novads ir gandrīz divas reizes lielāks par Ludzas novadu, tajā ir 4 pilsētas un 14 pagasti, līdz ar to pašvaldības administrācija arī ir plašāka nekā mūsu novadā. Taču daudz ir kopīga: abas pilsētas ir ar senu vēsturi, Ludzas un Talsu vecpilsētas ir Latvijas pilsētbūvniecības pieminekļi, pilsētas ieskauj ezeri, arī pašvaldības darba organizācija ir ļoti līdzīga.
Eiropas Sociālā fonda 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” projekta “Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Vien. nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18) ietvaros Ludzas novada pašvaldības speciālisti iepazinās ar savu kolēģu darbu diskusijās un nodaļu apmeklējumos. Līdzīgi kā mēs, Talsu novads cenšas piesaistīt pēc iespējas vairāk Eiropas un valsts finansējumu vietējām vajadzībām: ūdenssaimniecībai, ceļiem un ielām, tūrismam u.c. un trīs gadu laikā viņiem izdevās apgūt 16 miljonus latu. Nelielā ekskursijā Ludzas pašvaldības darbinieki iepazina deviņu pakalnu pilsētu, apskatīja vecpilsētu, sporta halli, pilsētas ievērojamākās vietas.

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Viola Andruščenko