LV EN

Trešdiena, 2022. gada 07. decembris
Dzirkstīte, Anta, Antonija
Ludza
Flurries
-5°C
 
A A A

Jaunieši piedalās informācijas punkta iekārtošanā

 Viens no jaunatnes politikas virzieniem, kas noteikts Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009. – 2018.gadam, ir jauniešu informētība un jaunatnes informācijas sistēmas izveide. Jauniešu informēšana un konsultēšana var palīdzēt jauniešiem atrast informāciju par izglītības iespējām, veselības aprūpi, ar integrāciju darba tirgū saistītiem jautājumiem, par iespējām lietderīgi izmantot brīvo laiku, par līdzdalības iespējām pilsoniskas sabiedrības veidošanā, brīvprātīgo darbu, kā arī par sporta aktivitātēm, sociālo palīdzību un citiem aktuāliem jautājumiem, kā arī sasniegt savus profesionālās un individuālās attīstības mērķus. Jauniešu informētība ir ne tikai viena no jaunatnes politikas prioritātēm, bet arī Ludzas pašvaldības īstenotā projekta „Jauniešu informācijas punkta „Esi informēts!” izveide Ludzas novadā” mērķis.

Šī projekta īstenošanā kā sadarbības partneri piedalās gan Ludzas novada bērnu un jauniešu centra, gan arī Ludzas jauniešu kluba „Lietussargs” jaunieši. Visu jūlija mēnesi brīvprātīgie jaunieši aktīvi piedalījās informācijas punkta telpu iekārtošanā, gan palīdzēja sagatavot telpas remontdarbiem, gan arī aktīvi piedalījās darbos: līmēja, krāsoja, mazgāja. Jauniešu brīvprātīgais darbs veicina zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
Ar jauniešu un jaunatnes lietu speciālistes Tatjanas Juškānes neatlaidīgu darbu telpas ir sagatavotas, atliek tikai sagaidīt pasūtītās mēbeles un labiekārtot telpas, lai būtu mājīgi un stilīgi.
Paralēli telpu labiekārtošanas darbiem, jūnija un jūlija mēnesī notika arī citas projektā paredzētās aktivitātes, viena no tām ir jauniešu anketēšana. Tās ietvaros tika aptaujāti 64 jaunieši, kuru vidējais vecums ir 17gadi, no kuriem 55 % bija meitenes un 45% zēni. Anketēšanas mērķis bija noskaidrot jauniešu redzējumu par informācijas punkta nepieciešamību, vizuālo veidolu, par informācijas iegūšanas veidiem, par informācijas saturu, kā arī par iespējām iesaistīties pašvaldības jauniešu politikā.
Rezumējot aptaujas rezultātā apkopoto informāciju, var secināt to, ka jauniešu informācijas punkts ir tieši tas, kas jau sen bija nepieciešams Ludzas novada jauniešiem. Tas ļaus gūt dažādu informāciju, iemācīties to atlasīt, kā arī motivēs jauniešus iesaistīties pasākumos tepat uz vietas, nevis braukt projām.
Iekārtojot informācijas punktu jauniešu domas un redzējums noteikti tiks ņemts vērā.

Projektu vadītāja
Ilona Leščinska