LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Jaunatnes darba stiprināšanas pasākums “Zelta Rabarbers”

Jaunatnes darbiniekiem jābūt kā rabarberiem pavasarī – vitamīnu un spēka pilniem. Tikai tad jauniešu iniciatīvas var realizēties. Taču jaunatnes darbiniekiem sava misija jāveic arī citos gadalaikos. Tas prasa enerģiju un motivāciju. Daudz enerģijas un motivācijas!

Lai aktualizētu jaunatnes darba nozīmīgumu un novērtētu jaunatnes jomā strādājošo ieguldījumu jauniešu aktivitātes veicināšanā un reģionu attīstībā, 2012.gada 8.jūnijā, plkst.11:00, Gulbenē (Vecgulbenes muižā) tiek organizēts jaunatnes darba stiprināšanas pasākums “Zelta Rabarbers”.

Pasākuma laikā dalībnieki – jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, brīvprātīgie jaunatnes darbinieki – dalīsies ar savu pieredzi, dzirdēs labus piemērus jaunatnes jomā, kā arī radīs idejas nākotnes sadarbības projektiem. Īpaša nozīme pasākumā tiks pievērsta jaunatnes jomā strādājošo atzinībai un motivācijai turpināt iesāktos darbus un attīstīt jaunu pieeju izmantošanu darbā ar jauniešiem.

Pasākuma forma būs inovatīva – pilna ar radošām, alternatīvām darba metodēm. Kas notiks? Improvizācija un smieklu diskusijas, pieredzes stāsti video formā, ideju laboratorijas jaunu pasākumu veidošanai jaunatnes jomā, “dzīvās bibliotēkas” un aktīva ekspress iesaistīšanās Jauniešu centra “Bāze” darbībā. Pasākuma noslēgumā paredzēta atzinības sniegšanas meistarklase ar balvu “Zelta Rabarbers” pasniegšanu!
Plašāka informācija par pasākuma programmu: www.jaunatne.gov.lv.
Kontaktinformācija: Ieva Garjāne, jaunatnes darbiniece, neformālās izglītības apmācību vadītāja, tālr.: +371 26164780, e-pasta adrese: ieva@gulbene.lv
Papildu informācija par Latvijas un Šveices sadarbības programmu:
Pasākums notiek Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros, ko īsteno valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Programmas īstenošanas periods ir no 2011.-2017.gadam, kas ietver 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās, apmācības un pasākumus jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrādi.
Līdz šim brīdim (2012.gada maijs) veiksmīgi jau darbojas jaunatklātie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos un Kandavā, apmācībās piedalījušies vairāk kā 300 dalībnieku.
Kopējais programmas finansējums ir ap 2,6 miljoni latu (0,4 miljonu latu – Latvijas Republikas nacionālais līdzfinansējums).
Latvijas – Šveices sadarbības programmu “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Kontaktinformācija: Liene Bigača, V/A “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” pārstāve, tālr.: +371 67356253, e-pasta adrese: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv