LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Jaunas tiesības un pienākumi darba devējiem un darbiniekiem

16. augustā stājās spēkā Darba likuma grozījumi, kas paplašina darba devēja tiesības uzteikt darbu, nosaka papildatvaļinājuma izmantošanas kārtību, abu pušu vienošanos par virsstundu kompensācijas iespējām, precizē konkurences ierobežojuma un citas normas.

Grozījumi Darba likumā dod iespēju darba devējiem pievienoties jau noslēgtam darba koplīgumam nozarē, nosakot, ka gan atsevišķam darba devējam, gan darba devējiem, kas apvienojušies, ja ir atbilstošs pilnvarojums, vai arī to paredz organizācijas statūti, būs iespēja pievienoties jau noslēgtai ģenerālvienošanās. “Tādējādi tiek dota iespēja ikvienam darba devējam pievienoties jau noslēgtajam darba koplīgumam nozarē vai teritorijā un attiecināt tajā ietvertās normas uz uzņēmumā nodarbinātajiem darbiniekiem,” skaidrots Labklājības ministrijas anotācijā.

Turpmāk darba devējam būs tiesības uzteikt darba līgumu arī laikā, kad darbinieks ir atstādināts no darba.

Savukārt darbiniekam nekavējoties varēs uzteikt darbu, ja viņš nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, ja to apliecina ārsta atzinums.

Likumā noteikts regulējums virsstundu darba kompensēšanai, proti, virsstundu darba gadījumā darbiniekam ir izmaksājama atbilstoša piemaksa, bet darba devējs un darbinieks var vienoties, ka piemaksas par virsstundu darbu vietā tiek piešķirta apmaksāta atpūta, kā arī par laiku, kad tā izmantojama.

Likums papildināts ar stundas algas likmes aprēķināšanas formulu: stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar darba stundu skaitu attiecīgajā kalendāra mēnesī. Ja darbiniekam noteikts summētais darba laiks, stundas algas likmi aprēķina, dalot darbiniekam noteikto mēneša darba algu ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.

Likumā detalizēti noteikta ikgadējā apmaksātā papildatvaļinājuma izmantošanas kārtība, kas ir izmantojams līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Papildatvaļinājumu atlīdzināšana naudā nav pieļaujama, izņemot gadījumu, kad darba attiecības tiek pārtrauktas un darbinieks papildatvaļinājumu nav izmantojis.

Konkurences ierobežojuma normās precizēti šāda ierobežojuma mērķi, konkretizēts darba devēja pienākums maksāt atlīdzību pēc darba attiecību pārtraukšanas, kā arī precizētas darba devēja tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par konkurences ierobežojumu.

Likumā ir vēl vairākas citas izmaiņas.

Par Darba likuma grozījumiem detalizētāk LV portāls gatavo atsevišķu skaidrojumu.

Avots: lvportals.lv

coloring.cool