LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Snow
-19°C
 
A A A

Stājies spēkā jaunais Ludzas novada teritorijas plānojums

Ludzas novada pašvaldība informē, ka ar 2013. gada 11. aprīli sāk darboties jauns Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam.

Kā jau informējām iepriekš, 2013. gada 31. janvārī ar Ludzas novada domes sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3, 1.§) tika apstiprināts Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 5 „Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Taču, sakarā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, tika noteikts 2 mēnešu termiņš, kurā apstiprināto un spēkā esošo teritorijas plānojumu bija iespējams apstrīdēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Šā gada 11. aprīlī pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā norādīts, ka atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. panta pirmajai daļai 2013. gada 8. aprīlī noslēdzies Ludzas novada teritorijas plānojuma pārsūdzēšanas termiņš, kura laikā nav saņemti iesniegumi un Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīža.

Līdz ar to no 2013. gada 11. aprīļa Ludzas novada teritorijā ir spēkā un darbojas jaunais Ludzas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024. gadam un spēku zaudē Ludzas novada teritorijas plānojums, kas tika apstiprināts ar Ludzas novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošiem noteikumiem Nr. 3 „Par Ludzas novada teritorijas plānojumu” ar 2009. gada 26. novembra un 2010. gada 27. janvāra grozījumiem.

Ar Ludzas novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam un to saistošo daļu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā, Raiņa ielā 16, Ludzā vai pašvaldības mājas lapā https://ludzasnovads.lv sadaļā „Plānošanas dokumenti” –> „Teritorijas plānojums”. Novada teritorijas plānojuma saistošā daļa ir pieejama arī novada pagastu pārvaldēs.

coloring.cool