LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Jauna pieeja dabaszinību apguvē

23. augustā, Zinību dienas priekšvakarā, atvērto durvju dienas ietvaros Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji motivē kolēģus, vecākus un audzēkņus mainīt izglītības filozofiju skolā: skolotājam nav tikai jāsniedz zināšanas, bet jāpilnveido skolēnu mācīšanās prasmes; no zinātniskām zināšanām un algoritmiem jāpāriet uz skolēna paša atklājumiem un prasmēm; no skolēna kā pasīva mācību procesa dalībnieka uz aktīvu mācību procesa dalībnieku; no skolotāja kā zināšanu devēja uz skolotāju kā konsultantu.

Atvērto durvju dienu Ludzas pilsētas ģimnāzijā apmeklēja ap 90 interesentu. Skolotājas L. Ikauniece, Dz. Dukšta, A. Tutina. V. Putāne, M. Matuseviča, V. Abricka bija krietni gatavojušās, lai interesenti atraktīvā veidā ar citu skatienu paskatītos uz tik sarežģīto fiziku, ķīmiju, bioloģiju, matemātiku.

Lai skolēni ar interesi atvērtā mācību procesā apgūtu eksaktos mācību priekšmetus, Ludzas pilsētas ģimnāzija īstenoja Nacionālās programmas projektu “Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.” Projekta rezultātā skola saņēma jaunus mūsdienīgus mācību materiālus ķīmijas, bioloģijas, fizikas, matemātikas un dabaszinību priekšmetos 10. – 12. klasēm, un vidusskolēni dabaszinātnes un matemātiku mācās pēc jaunajiem mācību priekšmetu standartiem. Skolēni kļūst par pētniekiem, izzina, secina, paši veic eksperimentus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, saskata saikni starp reālo dzīvi un klasē apgūto. Skolās izveidotas motivētas skolotāju komandas, kurās skolotāji pastāvīgi pilnveido savu profesionālo meistarību un nodod iegūto pieredzi tālāk citu skolu skolotājiem visā Latvijā.