LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Jauna apmācību atbalsta programma uzņēmējiem

ERAF-largeTā kā tirgū ir vērojams augsts pieprasījums pēc tā saucamajām horizontālām apmācībām jeb apmācībām, kuras nav specifiskas tikai vienai nozarei, valdībā apstiprināta jauna atbalsta programma uzņēmējiem “Atbalsts IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģija) un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti”.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi” nosaka, ka kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums programmas ietvaros ir 6 908 242 eiro un komersantiem apmācības tiks nodrošinātas ar atbalstu 30–70% apmērā no kopējām apmācību izmaksām (ņemot vērā projekta specifiku un komersanta statusu)

Apmācības plānotas 3 jomās ar attiecīgām atbildīgajām institūcijām katrā no jomām:

 • IKT apmācības pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kāpinot to produktivitāti un darba efektivitāti, kā arī paaugstinot darbinieku kvalifikāciju un prasmes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Par mācību organizēšanu atbildēs LIKTA;
 • netehnoloģiskās apmācības, kas palīdzēs nodrošināt uzņēmumus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku un sekmēs netehnoloģisko inovāciju ieviešanu komersantos. Par mācību organizēšanu atbildēs LTRK;
 • apmācības, kas veicinās investoru piesaisti valstij. Par mācību organizēšanu atbildēs LIAA.

Plānots, ka atbalsts komersantiem būs pieejams šā gada beigās vai nākamā gada sākumā, jo augustā vai septembrī atbildīgās valsts institūcijas gatavojas iesniegt projektus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).

LTRK (Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera) pieejamais finansējums šajā programmā būs 2 004 121 EUR, tiks apmācīti 285 komersanti un 4707 personas. Atbalsta intensitāte sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem plānota līdz 50%. LTRK praktiskās darbības varētu sākt 2017. gadā. Atbalstāmās apmācības:

 • efektīvākas uzņēmuma vai ražošanas procesa organizatoriskās un kvalitātes metodes;
 • inovācijas (jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādes) procesa uzņēmumā īstenošanas un pārvaldības metodes;
 • tirgvedība, mārketings un loģistika.

LIKTA (Latvijas infomācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija) apmācībām pieejamais finansējums plānots 2 004 121 EUR. Pasākuma mērķis ir veicināt sīko (mikro) un mazo komersantu produktivitāti un darba efektivitāti, paaugstināt to darbinieku kvalifikāciju un prasmes IKT jomā. IKT apmācību īstenošana iespējama pašnodarbinātām personām, sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem, kuru komercdarbības joma ir atbilstoša kādai no viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām specializācijas jomām vai nozares identificētai jaunai konkurētspējas nišai. Labuma guvēji būs visu nozaru pašnodarbinātās personas, sīkie (mikro) un mazie komersanti, kuri var saņemt atbalstu ar 70% atbalsta intensitāti. Programmas ietvaros varētu tikt apmācīti 443 komersanti un 6073 personas. Atbalstāmās datorikas apmācības trīs tematiskajos blokos:

 • digitālās tehnoloģijas (jaunākās tendences – mākoņskaitļošana, tiešsaistes sadarbība, infrastruktūra un drošība);
 • uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija (biznesa un finanšu pārvaldības, tirgvedības un dokumentu vadības rīki);
 • digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai (digitālā dizaina rīki, klientu attiecību vadīšanas un komunikācijas rīki, ražošanas un procesu vadības digitālie rīki un programmas).

LIAA (Latvijas investīciju un attīstības aģentūra) pieejamais kopējais ERAF finansējums investoru darbnieku apmācībai ir plānots 2 900 000 eiro. Paredzēts, ka atbalstīti tiks 12 komersanti un apmācīti 350 nodarbinātie. Gala labuma guvēji būs vidējie komersanti (atbalsts 45%) un lielie komersanti (atbalsta intensitāte 35%).Programmas ietvaros galvenie investoru atlases kritēriji ir:

 • uz apmācību projekta iesniegšanas brīdi uzņēmums Latvijā reģistrēts ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem;
 • investora kopējais apgrozījums grupā pēdējā noslēgtajā pārskata gadā ir pārsniedzis 50 miljonus eiro;
 • tiks radītas vismaz 50 jaunas darbavietas vai tiks veikti ieguldījumi pamatlīdzekļos vismaz 3 miljoni eiro apmērā.
coloring.cool