LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Cloudy
0°C
 
A A A

Jau maijā tiks uzsākti būvdarbi projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” realizēšanai

KFvESv2013.gada 2.janvārī ar AS „SCO CENTRS” (turpmāk tekstā- Uzņēmējs) tika noslēgts līgums „Projektēšana, būvdarbi un tehnoloģisko iekārtu piegādes projekta „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros” par summu Ls 2 106 420,00 .

Šī līguma ietvaros paredzēta visu infrastruktūras elementu projektēšana, izbūve, iekārtu piegāde, t.sk:

P atkritumu šķirošanas līnijas un priekšapstrādes iekārtu izveide (tehnoloģisko iekārtu iegāde atkritumu sagatavošanas noglabāšanai – atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes kompleksa izbūve ar jaudu līdz 20 tūkstošiem tonnu gadā, komplekss nodrošinās tādas funkcijas, kā atkritumu smalcināšana un sijāšana, metāla atdalīšana, manuālā šķirošana. Komplekss tiks apgādāts ar konteineru transportēšanas iekārtu un lielizmēra konteineriem. Atšķiroto bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana tiks veikta, izmantojot esošo infrastruktūru – kompostēšanas laukumā);

P reversās osmozes infiltrāta savākšanas un attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana (esošās iekārtas jauda ir līdz 1,5 m3/h, infiltrāta attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšana – reversās osmozes attīrīšanas iekārtas ar jaudu līdz 5 m3/h uzstādīšana);

P poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izveide (poligona gāzes savākšanas un utilizācijas sistēmas izbūve, kas ietver horizontālās gāzes ekstrakcijas sistēmas, nepieciešamo sūkņu, regulēšanas staciju izbūvi un utilizācijas iekārtas – lāpas iegādi).

Būvdarbu iepirkums tika izsludināts jau 21.12.2011., taču tas ievilkās uz veselu gadu, jo Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegtās sūdzības pagarināja iepirkuma procedūras termiņus. Situācijā, ja iepirkuma termiņi netiktu pagarināti, šobrīd būvdarbi jau būtu pabeigti.

Uz doto brīdi Uzņēmējs Tehnisko projektu iesniedzis būvvaldei saskaņošanai. Pēc tam tiks saņemta būvatļauja un maija sākumā uzsākti pirmie pamatu rakšanas darbi. Būvniecības darbus plāno pabeigt 2014.gada sākumā. Gadījumā, ja visi darbi noritēs bez jebkādiem šķēršļiem un tiks pabeigti jau 2013.gada beigās, tiks veikti iedzīvotāju informēšanas pasākumi par atkritumu šķirošanas nozīmi, uzstādīti konteineri šķirotiem atkritumiem.

Projekts „Austrumlatgales reģionālā atkritumu apglabāšanas poligona „Križevņiki” infrastruktūras attīstība II kārta” ir vērsts uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, kas ietver atkritumu apsaimniekošanas radītās ietekmes uz vidi samazināšanu un dabas resursu racionālu izmantošanu. Šī projekta kopējās izmaksas LVL 2 948 057,43 ietverot PVN. Kohēzijas fonda līdzfinansējums 84,84% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 950 000 LVL, pārējais ir  SIA „ALAAS” līdzfinansējums.

Projekta pieteikums ir apstiprināts Vides ministrijā un noslēgts Civiltiesisks līgums ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par iepriekš minētā projekta realizāciju.

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt sekojošus vides kvalitātes uzlabojumus:

  • Projekta rezultātā izveidotais atkritumu šķirošanas un pirmapstrādes komplekss sākot no 2014. gada, ik gadu nodrošinās, ka:

–          no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un nodotas pārstrādei vidēji 4600 tonnas (~20%), izlietotā iepakojuma un citu pārstrādei derīgu atkritumu;

–          no kopējā projekta teritorijā savāktā mājsaimniecības un tiem pielīdzināmo atkritumu apjoma tiek atdalītas un novirzītas kompostēšanai vidēji 6000 tonnas (~25%) bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk BNA);

–          no kopējā projekta teritorijā savākta celtniecības un remonta darbu atkritumu apjoma tiek atdalītas un sagatavotas atkārtotai izmantošanai vidēji 350 tonnas (~80%) celtniecības un remonta darbu atkritumu.

●  Projekta rezultātā veiktā infiltrāta savākšanas un attīrīšanas sistēmas jaudas palielināšana nodrošina infiltrāta attīrīšanu līdz 25 tūkstošiem m3/gadā, jeb 5 m3/h, kas ir atbilstoša 100% visa savāktā infiltrāta attīrīšanai.

●     Projekta rezultātā izbūvētā gāzes savākšanas un utilizācijas sistēma nodrošina poligona gāzu utilizāciju no 895 tūkstošiem m3 2014. gadā, līdz 1780 tūkstošiem m3 2043. gadā.

Sīkākai informācijai:

Aigars Metlāns

Valdes loceklis

Kontaktinformācijas tālr.28359080

coloring.cool