LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-18°C
 
A A A

Izvērtējums. Pateicība. Aicinājums!

Skolas bērni, saules un siltuma vilināti, arvien mazāk uzmanības pievērš izglītības standartos noteikto grāmatu gudrību un prasmju apguvei. Un pareizi vien ir. Savs laiks darbam, savs – atpūtai. Līdz mācību gada beigām ir atlicis viens kalendārais mēnesis – maijs – ar 9 brīvdienām un 22 skolas dienām. Un 9 mēnešus gaidītā vasaras brīvlaišana ir klāt. (Daudzu vecāku nemierpilnais laiks – ko ar bērnu, pusaudzi, jaunieti, lai dara. Ganos iešana ir palikusi pērnajos gadsimtos.). Izlaiduma klašu audzēkņiem mazliet vairāk pikantuma piedod noslēguma pārbaudījuma darbi, kas reizēm ļoti būtiski ietekmē turpmāko dzīves ceļa virzību. Apsolījumā ir kuriozi, intrigas un citas „pīles” ar eksāmena darbu saturu, atbildēm un informācijas noplūdi kā tas pienākas tirgus ekonomikai, kurā ētika ir mācību grāmatas saturs, nevis paša pasaules dvēseles barometrs.

Izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem ir pienācis laiks atskatīties uz paveikto. Apzināt, izvērtēt, izsijāt graudus no pelavām, ko – par labu esam atzīt, ko – nolikt maliņā kā ne tik veiksmīgu. Atpakaļskata spogulī lūkojoties, J. Soikāna Ludzas mākslas skolai 2012./2013. mācību gads ir bijis krāsainiem, emocionāli siltiem notikumiem un sasniegumiem bagāts. Ir īstenoti vairāki pasākumi, kuru izdošanās ir bijusi iespējama tikai pateicoties atvērtībai, pozitīvai un radošai mijiedarbei un komunikācijai starp skolas administrāciju, pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem. Savu renesansi ir piedzīvojusi mākslas skolas spoku balle, kurā aktīvi ir līdzdarbojušies arī mākslas skolas absolventi. Pirmo reizi ir izskanējis brīvais mikrofons, kurā ar muzikāliem, dzejas un anekdošu priekšnesumiem ir uzstājušies kā pedagogi, tā bērni un viņu vecāki, un vecvecāki. Jāpiemin audzēkņu darbu izstādes gan mākslas skolas telpās, gan Pušmucovas un Pildas pamatskolās, jauno Latgales mākslinieču izstādi „4 runces” un pedagogu izstādi „Bez_bļuzņeišonys”.

Mācībspēks mākslas skolā ir radošs, ar vēlmi, prasmi un metodisko paņēmienu bagāžu, kas ļauj audzēkņiem veiksmīgi apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. Pedagogi ir informēti par notikumiem mākslas izglītības jomā un savas zināšanas papildina tālākizglītības kursos, semināros, paši radoši strādā (tagad ir apskatāma izstāde Ludzas novada domes ēkā). Spēja izprast izglītojamo, saskatīt viņa radošo potenciālu, pielāgot mācību metodes, lai izziņas un mācību darbību virzīt īstākajā gultnē. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt individuālu rīcības (mācību) plānu mērķa sasniegšanai ir pedagoga, audzēkņa un arī mācību iestādes veiksmes formula. Pedagogu profesionālisms, saskarsmes spējas, metodiski daudzveidīgs un elastīgs darbs un ciešais kontakts ar audzēkni (arī audzēkņa vecākiem) sniedz iespējas realizēties gan pedagogam, gan audzēknim dažāda mēroga –pasaules un valsts vizuālās mākslas konkursos:

• Starptautiskajam festivālam „Baltica 2013” veltīts radošo darbu konkurss bērniem un jauniešiem līdz 18.gadu vecumam ‘’Latvijas novadu tradīcijas stāsta…” (Ērika Strode – 1. vieta; Sintija Ditļa – 1. vieta; Lolita Mikijanska, Viktorija Meirāne, Jānis Kravčenko, Marels Pozņaks, Laura Zgirska, Iveta Bierestovska, Viktorija Petrova – ATZINĪBA)

• Rīgas Jauno tehniķu centra sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi organizētā datorgrafikas izstāde „Manas mājas” (Anastasija Afanasjeva – ATZINĪBA)

• XXII Starptautiskais vizuāli plastiskās mākslas izstādes-konkurss „Es dzīvoju pie jūras” (Jūlija Garbuzova – 2. vieta; Nika Fomina – 3. vieta, Daniela Krasovska – ATZINĪBA)

• Profesionālās ievirzes mākslas programmas valsts konkurss (Ērika Strode – ATZINĪBA)

Vairāku konkursu rezultāti, kur arī piedalās J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņi ar saviem radošajiem darbiem ir vēl procesā un tiek izvērtēti!

Runa_22_05_2012_1Lai nodrošinātu pēctecību un radošuma nepārtrauktību, J. Soikāna Ludzas mākslas skola izsludina audzēkņu uzņemšanu mācību uzsākšanai 2013./2014. mācību gadā. Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 1. kursā no 8 gadu vecuma, sagatavošanas grupā audzēkņa vecums – 7 gadi, un mākslinieciskās fantāzijas akadēmijā – 4-5 gadi. Dokumentus pieņem skolas kancelejā Stacijas ielā 62, 2. stāvā. Katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00, un no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00. Gaidām Jūs no 14. maija līdz 31. maijam. Tālrunis papildus informācijai (par nepieciešamajiem dokumentiem): 65781327, 26586721.

J. Soikāna Ludzas mākslas skolas

direktore Sandra Vorkale

direktores vietniece mācību un metodiskajā darbā Ineta Zvonņikova

Runa_22_05_2012_2

coloring.cool