LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Izvēlētas desmit dejas XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzveduma repertuāram

2011. gada 26. martā Valmieras Kultūras centrā notika XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzveduma “Tēvu laipas” repertuāra konkurss.

No 72 konkursā piedāvātajām dejām lieluzveduma sagatavošanai repertuārā paredzams iekļaut:

“Aiz ezera augsti kalni” – U. Žagatas horeogrāfija, tautas mūzika R. Paula apdarē;

“Apkal manu kumeliņu” – A. Daņiļēviča horeogrāfija, J. Vaivoda mūzika;

“Ei, pelīte” – I. Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika G. Igauņa apdarē;

“Gailis un vista” – G. Skujas horeogrāfija, tautas mūzika G. Drozdovas apdarē;

“Jāņu nakti gunis dega” – J. Purviņa horeogrāfija, S. Grīnbergas mūzika;

“Kā cīrulim” – J. Purviņa horeogrāfija, U. Prauliņa mūzika;

“Lai sakūra uguntiņu” – T. Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika S.A. Universa apdarē;

“Lepna, lepna tā pļaviņa” – T. Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika Ē. Mālderes apdarē;

“Nerejat(i) ciema suņi” – J. Purviņa horeogrāfija, tautas mūzika S. Grīnbergas apdarē;

“Zyny, zyny tāva sātu” – I. Dreļa horeogrāfija, tautas mūzika E. Lipora apdarē.

Deju lieluzveduma mākslinieciskā darba grupa turpina strādāt pie programmas izveides. Lieluzvedumu “Tēvu laipas” paredzēts veidot kā vienotu vēstījumu par latvisko dzīvesziņu. Tā koprepertuāru veidos latviešu tautas dejas, apdares, latviešu skatuviskās dejas Zelta fonda, Jaunrades deju konkursos radītās, no kolektīvu vadītāju, dalībnieku aptaujas, kā arī konkursa rezultātā iegūtās desmit dejas.

Maija beigās programma tiks prezentēta Dejas nozares padomes sēdē, pēc kuras sāksies repertuāra krājuma sagatavošana un izdošana. No š.g. 10. oktobra Rīgā, VEF kultūras pilī sāksies repertuāra apguves semināri.

Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra sadarbības partneri pasniegs savas balvas:

Veikals “Rakstā” savu balvu piešķirs deju kolektīvam “Zalktis” – dejotājiem, kuri konkursā veiksmīgi izpildīja 12 savas vadītājas Artas Melnalksnes dejas, teju visās dejotāju vecuma un repertuāra sarežģītības grupās.

Uzņēmējs un kultūras darbinieks Pēteris Dundurs, kurš kopš pirmsākumiem atbalstījis jaunrades deju konkursu norisi Valmierā, savu gadskārtējo balvu par aktīvu radošo darbību pasniegs horeogrāfei Guntai Skujai un divas veicināšanas balvas – horeogrāfiem Ilutai Mistrei un Agrim Daņiļēvičam.

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) balva tiks pasniegta RPIVA maģistrantei Dacei Circenei par produktīvu darbu konkursa ekspertu komisijā.

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku deju lieluzveduma repertuāra konkursu rīkoja Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs.

Plašāka informācija KNMC mājas lapā: www.knmc.gov.lv