LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 03. augusts
Augusts
Ludza
Partly sunny with showers
21°C
 
A A A

Izstrādāti četri pārrobežu sadarbības projekti

Ir noslēdzies Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas otrais projektu konkurss. Ludzas novada pašvaldība programmas līdzekļu piesaistei iesniedza četrus projektu pieteikumus.

Projektā YOUTH SOCIALIZE (pilns nosaukums LV: Riska grupu jauniešu sociālā iekļaušana, paaugstinot sociālo pakalpojumu sniedzēju kapacitāti Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā) iecerēts izveidot pagaidu dzīvesvietas jauniešiem-bāreņiem. Projektā paredzēts finansējums 2 istabu aprīkošanai, specializētā transportlīdzekļa iegādei un tematiskajām nodarbībām. Plānots organizēt apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumus sociālajiem darbiniekiem darbam ar riska grupu jauniešiem. Paredzētas sociālo prasmju un iemaņu apgūšanas apmācības jauniešiem un tematiskās nodarbības jaunajiem vecākiem. Mūsu pašvaldības partneris šajā projektā ir Utenas ģimenes un bērnu labklājības centrs.

Otra projekta OPEN UP (pilns nosaukums LV: Interaktīvā izglītības telpa kā efektīvs maznodrošināto ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids) atbalsta gadījumā iecerēts veicināt mazturīgo ģimeņu bērnu sociāli ekonomisko aktivitāti. Šim nolūkam paredzēts uzlabot apstākļus Ludzas bibliotēkā, kas kļūs par vietu, kur mazturīgo ģimeņu bērni iegūst iemaņas interaktīvajā vidē ar mūsdienīgu IT aprīkojumu. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties aprīkojumu bibliotēkai, organizēt interesantas nodarbības karjeras izglītībā un 2 starptautiskās nometnes maznodrošināto ģimeņu bērniem. Savukārt bibliotekāri piedalīsies apmācību semināros un pieredzes apmaiņas pasākumā. Ludzas novada pašvaldība īstenos šo ieceri kopā ar Rokišku rajona pašvaldības bibliotēku un Jēkabpils pilsētas pašvaldību.

Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas projektā BrownReg (pilns nosaukums LV: Inovatīva degradēto teritoriju revitalizācija pārrobežu reģionu ilgtspējīgai attīstībai) Ludzas novada pašvaldība startē kā projekta partneris, līdztekus Kupišķu un Ignalinas rajona pašvaldībai. Šīs ieceres mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, sakārtojot degradētās teritorijas. Paredzēts demontēt ēku graustus, noņemt apaugumu (kokus un krūmus), aizbērt bedres un nolīdzināt teritoriju mūsu pašvaldībai piederošā īpašumā Krāslavas ielā 1, Ludzā. Atbilstoši valsts un pašvaldības plānošanas dokumentiem LLU izstrādās attīstības koncepciju šai teritorijai. Iecerēts arī izveidot informatīvo videomateriālu potenciālajiem investoriem.

Projekta Ebreju mantojuma maršrutu paplašināšana un uzlabošana Eiropas dimensijā (nosaukums EN: Expansion and enhancement of The European Routes of Jewish Heritage) vadošais partneris ir Žiežmari pašvaldība. Šīs ieceres atbalsta gadījumā Ludzas novada pašvaldība plāno izveidot interaktīva ekspozīciju par ebreju kultūrvēsturiskajiem objektiem un mobilo aplikāciju Ludzas Lielajā sinagogā, izveidot ceļojošo izstādi, izdot grāmatu “Ludzas un Žiežmari ebreju kopienu vēsture”.

Par Interreg Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020.gadam

Programmas otrajā projektu konkursā projektu pieteikumi tika pieņemti 4 prioritātēs: ilgtspējīga un tīra vide, nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana, sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā. Finansējumam var pieteikties valsts iestādes (valsts institūcijas, reģionālās un vietējās iestādes) un valsts iestādēm līdzvērtīgas iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas. Programmas teritorijā ir Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas, Utenas un Kauņas apriņķi Lietuvā un Kurzemes, Zemgales un Latgales reģioni Latvijā. Projekta pieteikumu var iesniegt vismaz divi projekta partneri (viens no Latvijas un viens no Lietuvas). Kopējais indikatīvais līdzfinansējums šajā projektu konkursā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 21,8 miljoni EUR. No ERAF var līdzfinansēt 85% no projektu izmaksām.

 

Kopsummā LAT-LIT programmas otrajam projektu konkursam ir iesniegti 123 projekti uz kopējo finansējumu 47,7 miljoni EUR. Projektu pieteikumi tiks izvērtēti līdz 2017. gada novembrim.

Svetlana Rimša,

Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja

Foto: darba sanāksme par LAT-LIT pārrobežu sadarbības projektu izstrādi

coloring.cool