LV EN

Sestdiena, 2023. gada 28. janvāris
Spodris, Kārlis
Ludza
Mostly cloudy
-4°C
 
A A A

Izstrādāta Lielā Ezerkrasta ielas un krastmalas attīstības koncepcija

Ideja par Lielā Ezerkrasta ielas labiekārtošanu radās jau laikā, kad tika būvēta promenāde gar Mazo Ludzas ezeru. Tas būtu lielisks pastaigu maršruts, kas savienojot abus ezerus, radītu pievilcīgu vidi, kā arī veicinātu tūristu plūsmu. Esam patiesi priecīgi, ka esam soli tuvāk idejas realizācijai, ir izstrādāta Lielā Ezerkrasta ielas un krastmalas attīstības koncepcija, kas kalpos par pamatu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Koncepcijas mērķis – piedāvāt Lielā Ezerkrasta ielas un Lielā Ludzas ezera krastmalas attīstības principiālu risinājumu, paredzot divvirzienu transporta kustību ielai un izveidojot zaļu labiekārtotu promenādi ar atpūtas zonām, tai skaitā ierīkojot pludmali krasta līnijā. Liela uzmanība tika pievērsta tam, lai izveidotu pēc iespējas dažādas atpūtas vietas pēc sava rakstura un atmosfēras dažāda vecuma  lietotāju grupām, tajā pat laikā ieturot vienotu telpisku struktūru un dizaina vadlīnijas. Lai varētu realizēt tik plašu programmu un atgriezt vēsturisko pludmali publiskajā lietošanā, 2021.gada janvārī pašvaldība iegādājās papildus 0,62 ha lielu zemes gabalu pie ezera.

Koncepciju izstrādāja Rīgas arhitektu birojs SIA “W-Design” (projekta vadītājs V.Valgums), cieši sadarbojoties ar Ludzas novada pašvaldības, šim projektam speciāli izveidoto, darba grupu (I.Igovena, I.Mekša, I.Rimša, V.Andrusčenko, A.Narnickis) arhitektes D.Koževnikovas vadībā, procesā daudz diskutējot un pārdomājot risinājumu atbilstību. Grupas vadītāja uzsver, ka aktīva darba grupas iesaistīšanas procesā, kad ne tikai tiek sagatavots projektēšanas uzdevums, bet  notiek pašvaldības reāla dalība risinājuma tapšanā, ļauj iecerē apkopot vairāku vietējo cilvēku redzējumu un Rīgas arhitektu augsto kompetenci. Prieks, ka arhitekti bija ļoti pretimnākoši un pacietīgi, regulāri uzklausot  darba grupas viedokļus, apkopojot tos un liekot iecerē.

Darba grupa izvēlējas saullēkta tematiku promenādes noformēšanai. Vieta atrodas pilsētas Austrumu daļā – rīta saulei tuvākā daļā, kur pirmie saules stari skar pilsētu. Vēl jo vairāk tam ir īpaša nozīme atrodoties pilsdrupu kalna pakājē – cilvēks skatās lecošā saules gaismā, kas ir ticība gaišai nākotnei. Saullēkta motīvs jau piešķir vietai savu identitāti, kas pārtop īpašā vietā ar savu raksturu un metaforisko jēgu. Šāds simbolisms ļauj izmantot teritoriju tematiskiem pasākumiem vai svētkiem, parādās iespēja ieviest jaunas tradīcijas. Saules formas simbolika un bruģa dzeltenīgie toņi tika ņemti par pamatu visam risinājumam.

“Promenādei paredzētā teritorija atrodas unikālā vietā – Ludzas vēsturiskā centra aizsargjoslā, viduslaiku pilskalna pakājē, Lielā Ludzas ezera krastā. Līdz ar to pati novietne ir ļoti labi pārskatāma no vairākām vietām – gan no pilskalna, gan no ezera spoguļa, braucot ar laivu. Tāpēc liela uzmanība pievērsta veidojot tālskatus un taku rakstam skatā no pilskalna. Nevēlējāmies veikt lielus reljefa vai krasta pārveidojumus, centāmies maksimāli saudzīgi un korekti ierakstīties esošajā vidē ar cieņu pret vietu un vēsturi, saglabājot arī vecus kokus un dažus krūmu masīvus. Noplanējot visu, pastāv risks izveidot pārāk sterilu un mākslīgu ārtelpu, zaudējot tās autentiskumu un īpašu atmosfēru, auru ”, stāsta arhitekte Darja Koževnikova.

Iecerētā promenāde “saslēdz” kopā vairākas tūrisma un pastaigu takas, pilnveidojot gājēju pastaigu tīklu. Ja līdz šim pilsdrupas lielākoties bija “galapunkts” un iespēju pastaigāt gar Lielo Ludzas ezeru gandrīz vai neizmantoja, vai izmantoja tikai vietējie iedzīvotāji, tad pārbūvējot Lielā Ezerkrasta ielu un ierīkojot promenādi parādās jaunas pastaigu iespējas arī tūristu maršrutos. Lielā Ezerkrasta iela ir vienīgais publiski pieejamais posms Lielā Ludzas ezera krastos. Promenāde atrodas netālu no kanāla, kas savieno Mazo Ludzas ezeru ar Lielo Ludzas ezeru un ir loģisks turpinājums pastaigai ap Mazo Ludzas Ezeru pa Kuļņeva ielu vai pastaigai pa Mazā Ezerkrasta ielas promenādi.

Lielā Ezerkrasta ielu paredzēts izbūvēt līdz Odu ielai 6m platumā ar divām braukšanas joslām. Ietve tiks integrēta brauktuvē un akcentēta ar seguma krāsu. Visā pārbūvējamajā ielas posmā darbosies ceļa zīme “Dzīvojamā zona”, ierobežojot braukšanas ātrumu ar 20km/h un dodot priekšroku gājējiem.

ĢENERĀLPLĀNA SHĒMA

Visai iecerei paredzētā novietne nosacīti tiks sadalīta divās dāļās: promenādes pastaigas ārtelpa, ar bruģētām takām un mazām arhitektūras formām un pilsētas parka dizaina elementi un neformālās pludmales atmosfēras zona ar  peldvietu un bērnu laukumu, makšķernieku vietu  laivu nolaišanai, grila lapenēm  un zālāju. Abu zonu “sadurvietā” paredzēta vasaras sezonas kafejnīca ar āra terasi. Aiz kafejnīcas ir paredzēts WC cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un ģērbtuvju bloks. Blakus kafejnīcai atradīsies bērnu laukums, ļaujot pieaugušajiem pieskatīt bērnus, baudot maltīti vai dzērienus. Šis pakalpojumu bloks tiek papildināts arī ar autostāvvietu un velo stāvvietu, un kalpo kā ieejas daļa svinīgai ejai uz kāzu lapeni.
Promenādes daļu veido zig-zaga bruģētās takas, kas sapludina ielas ceļa daļu ar krasta telpu, un vietām garāmbraucējiem arī ir nodrošināts neliels vizuālais kontakts ar ezeru. Gar pašu ielu paredzēta krūmu josla, atdalot zaļo zonu no brauktuves. Taku krustpunktos izveidoti apaļi laukumi ar saules motīva bruģējuma rakstu.

Pludmale veidota kā brīvdabas teritorija bez cieto segumu takām. Krūmu siena atdala to no ceļa braucamās zonas un uzreiz aiz krūmiem ir paredzētas 3 lapenes ar grila vietām. Pludmales daļu turpina makšķerniekiem paredzētā zona ar iespēju piebraukt ar transportu pie ūdens, laivu nolaišanai. Turpat ir arī atsevišķa pontonu laipa makšķerniekiem, nodrošinot zonu atdalīšanu, peldvieta arī tiks atdalīta no laivu zonas ar bojām, kā arī paredzēts izvietot informatīvo stendu ar drošības noteikumiem. Nobraukšanas pie ezera tuvumā ir paredzēta vieta  laivu un inventāra nomas punktam. Pludmales Dienvidu daļā paredzēta liela auto stāvvieta.

Visas būves un dizaina elementi veidoti ieturot vienotu askētisku stilistiku un respektējot jau akceptēto pilsdrupu labiekārtošanas un torņa būvniecības būvprojektu, kas paredz skaidrās ģeometriskās formas savā stilistikā, izmantojot krāsotā tērauda konstrukcijas un dēļu klājus. Promenādes takas papildina tērauda naktī izgaismotas arkas, pontonu tilts un interesants trīs līmeņu amfiteātra sols.


Piedāvātais risinājums attiecīgajā detalizācijas līmenī konceptuāli ievēro Ludzas novada teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumus, kā arī paredz būvnormatīvu prasību izpildi. Risinājumi vēl tiks precizēti būvprojekta stadijā, kā arī visa iecere tiks dalīta vairākās kārtās. Protams, tas ir diezgan iespaidīgs projekts Ludzai, bet soli pa solim tas ir realizējams, galvenais, ka tagad ir virziens un skaidrība pamatlietās.

 

Informāciju sagatavoja Darja Koževnikova, Ilona Mekša, Jana Dukaļska