LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Izsludināts projektu konkurss “Mēs paši!”

Hipotēku bankas Klientu klubs “Mēs paši” izsludina projektu konkursu Rēzeknes pilsētā un novadā, Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes, Viļānu, Varakļānu, Preiļu, Aglonas un Riebiņu novados, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Šī projektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

– projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija;
– projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
– projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
– projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
– projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 29.jūnijs.

Projekti jāiesniedz Hipotēku bankas filiālē/norēķinu grupā personīgi vai sūtot pa pastu:

Ludzas norēķinu grupā 1.Maija ielā 5, Ludzā, LV 5700.