LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-5°C
 
A A A

IZDZIEDĀT, IZDEJOT, IZSPĒLĒT, IZDZĪVOT LAIKU, PASTĀVĒT UN PALIKT….

Laikā, kad Lieldienas vēl gabalā, bet gavēnis teju teju sāksies 9. martā, Isnaudas tautas nama bijušie un tagadējie amatierkolektīvu dalībnieki sanāca kopā uz tradicionālo pašdarbnieku vakaru, kura devīze ir: “IZDZIEDĀT, IZDEJOT, IZSPĒLĒT, IZDZĪVOT LAIKU, PASTĀVĒT UN PALIKT….”
Pašdarbnieki paši bija parūpējušies par daudzpusīgu, skanīgu un lustīgu vakara programmu, kas šo pasākumu darīja tik lielisku un neatkārtojamu.
Ar dzirkstošu dejas soli klātesošos pārsteidza vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītājs Jānis Sviklāns, kurš dejā iesaistīja lielu pulku dejotāju. Folkloras kopas vadītāja Ināra Mikijanska- Jakupāne – daudziem lika atcerēties vecos,labos latviešu daņčus, pat nepratēji, kuri nekad nebija dejojuši, braši turējās un tika līdzi gan muzikai gan deju ritmiem. Amatierteātra kolektīva vadītāja Eleonora Obrumāne, vakara gaitā atrakcijās iesaistīja ikvienu dalībnieku. Atrakcija “Rācenis” ar pārģērbšanos ieguva skatītāju simpātijas. Eleonora svinīgi pasniedza teatrāļiem sadalītās lomas jaunajai Danskovietes lugai “Tāva meitas”.
Pašdarbnieki atcerējās pagājušajā gadā paveikto. Vairāk kā 300 bildēs kolektīvu dalībnieki redzēja sevi, kādos valsts, novada, pagasta pasākumos piedalījušies, kur un kā atpūtušies. Par prezentāciju lielu paldies jāsaka Agrim Obrumānam.
Neviens nepalika vienaldzīgs , kad savu dzeju lasīja Igors Malzubs. Paldies, TEV, IGOR. Raksti, vēl un vēl. Vienu no veltījumiem Isnaudas pašdarbniekiem gribas nopublicēt:
Kaut arī esam tikai
Vienkārši pašdarbnieki,
Mēs – mākslinieki –
Savu dvēseli
Dziesmās izdziedam,
Savu prieku
Dejās izdejojam.
Citu dzīves
Uz skatuves dzīvojam.
Patiesi mīlam,
Ja vajag – nīstam,
Lai ko darām,-
Darām pa īstam!
Kā liela ģimene
Laimīgi kopā nākam.
Prieku un mīlestību
Citiem dāvināt mākam,
Paši par siltu
Gaismas stariņu kļūstam…
Ar skaistu, pašsacerēto mūziku priecēja mūsu bijušais vokālā ansambļa vadītājs Valdis Naglis. Daudz mīļu dziesmu dzirdējām Jāņa Kononova izpildījumā. Viņu dziedātās, pašdarbniekiem veltītās dziesmas bija kā “deserts”, neprasot nekādu apmaksu.
Paldies par morālo atbalstu, par skaistajiem ziediem pagasta pārvaldniecei Antoņinai Sjakstei, kura pati piedalījusies pašdarbībā, saprot, cik daudz vajag laika, enerģijas, uzdrīkstēšanos, lai kaut ko tādu sasniegtu, cik paveikuši pašdarbnieki.
Katrs kolektīva vadītājs saņēma pateicibu, mazu dāvaniņu, ziedus un visi pašdarbnieki mielojās pie garšīgā kļiņģera.
Esmu lepna un gandarīta. Ikvienam pašdarbniekam saku: “LIELU PALDIES!” un nekad nebūs teikts par daudz.
Varbūt kāds laikraksta lasītājs, izlasot šo rakstiņu, vēlēsies atnākt pie mums un ņemt dalību kādā no kolektīviem – dziedāt, dejot, spēlēt teātri – tiekat mīļi gaidīti.
Isnaudas tautas nama vadītāja: Biruta Jermaka