LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Isnaudas deju kolektīvi jubilejas nosvinēja ar saukli NABĀDOJ, AS BYUŠU!

Aprīļa nogalē Ludzas Tautas namā pulcējās deju mīļi, lai nosvinētu Isnaudas Tautas nama deju kolektīvu “Isnauda” 20 gadu un “Pērle” 5 gadu jubilejas.

Sākotnēji deju kolektīvu “Isnauda” neilgu laiku vadīja Raimonds Temnijs, tad – Andris Zviedris, bet dažus gadus bija pat divi kolektīva vadītāji – Andris Zviedris un Jānis Sviklāns. Nu jau vairāk nekā desmit gadus kolektīvus vada Jānis Sviklāns – pieredzes bagāts, ar augstiem mērķiem, ar stingru un prasīgu attieksmi pret deju un ikdienas darbu mēģinājumos.

Jubilejas pasākums ”NABĀDOJ, AS BYUŠU!” bija emocijām bagāts un atmiņā paliekošs. Dejotāji šajā dienā jutās īpaši – kā pērles, kā jau katrs savā dzimšanas dienā. Smaidi, laimes pilnas sejas un mīlestība uz deju mirdzēja katra dejotāja acīs. Visi, kā viens saka: deja – tas ir dzīvesveids un kopābūšanas prieks.

Tautas nama vestibilā katram koncerta apmeklētājam bija iespēja aplūkot deju kolektīvu fotogrāfiju izstādi “Latgale ceļā uz valsts simtgadi”. Fotogrāfijās iemūžināti  nozīmīgākie notikumi abu kolektīvu vēsturē. Rūpīgi veidotā un apkopotā hronika koncerta apmeklētājiem ļāva ieskatīties dejotāju ikdienā un svētku reizēs.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores Signes Pujātes parakstītu “Goda rakstu” saņēma kolektīva vadītājs Jānis Sviklāns un Atzinības rakstus par ilgadēju, godprātīgu un radošu ieguldījumu deju kolektīva “Isnauda” darbībā, Dziesmu un Deju svētku saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot 20 gadu jubilejā saņēma: Inga un Jānis Sviklāni, Janīna un Ēriks Buļi, Valentīna un Sandris Lipski, Ruta un Andris Zviedri, Ināra Mikijanska-Jakupāne, Dace Valeniece, Dainis Kazicāns.

Ludzas novada domes priekšēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis kolektīviem pasniedza Ludzas novada pašvaldības Atzinības rakstu un Pateicību par ieguldīto darbu kolektīvu izaugsmē.

Dejotāji saka paldies kolektīva un pasākuma atbalstītājiem: Z/S “Lapegles 2”, SIA “Mauriņi 57”, SIA “BBS LUDZA”, SIA “BOVIS”, SIA “Ludzas maiznīca”. Liels paldies visiem, kas palīdzeja kuplināt jubilejas koncertu: bērnu deju kolektīvam “Isnaudiņa”, Ludzas Tautas nama sieviešu ansamblim “Iedvesma”, BJC Skatuves mākslas studijai “Pepilota” un pulciņam “Tērpi un aksesuāri”, Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņiem viņu pedagoģiem un koncertmeistariem, Isnaudas Tautas nama teātrāļiem un folkloristēm, pasākuma vadītājiem Inai un Aivim, apskaņotājam Kasparam Ragelim, muzikantam Marčello, sabiedriskās kārtības uzturētājiem un visiem, kas palīdzēja šī lielā pasākuma norisē.

2.jūnijā Kārsavā notiks Dziesmu un deju ieskaņas pasākums “Izdejot Māras zemi”, lai arī tie iedzīvotāji, kuri neapmeklēs simtgades svētku lielkoncertu Daugavas stadionā jūlijā, varētu šos svētkus izjust savās mājās. Uz šo sadanci pošas arī “Isnauda”. Novēlu raitu dejas soli Kārsavā un Lielajos Dziesmu un deju svētkos Rīgā, kuri notiks no 30.jūnija līdz 8.jūlijam.

Biruta Jermaka,

Isnaudas Tautas nama vadītāja

coloring.cool