LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Intervija ar Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieku pulkvedi Arvīdu Liepiņu

Tas, ka esmu militārs cilvēks, nav brīnums, jo pēc zvaigžņu horoskopa esmu Jaunava – zīme, kurai piemīt uzcītība, čaklums un kārtība. Kur citur, ja ne militārajā struktūrā, ir īpaši nepieciešama disciplīna, kārtība un spēja cītīgi strādāt.

Savu stāstu gribētu uzsākt, atceroties jaunības gadus, kad viens 92 gadus cienījama vecuma sirmgalvis uz manu piedāvājumu palīdzēt uzkāpt 3. stāvā atbildēja: “Jaunais cilvēk, tikai kustībā ir dzīve!” Šo frāzi es vienmēr atceros un cenšos to pielietot visās savas dzīves jomās, tai skaitā, arī dienestā. Lai arī citreiz tas ir apgrūtinoši gan man, gan padotajiem, mēs soli pa solim kopā attīstām un pilnveidojam gan robežapsardzības nodaļu un robežkontroles punktu, gan kontroles un atbalsta dienestu iespējas – kustamies uz priekšu.

Ar ko palika atmiņā 2010. gads?

Pirmkārt, ar sarežģītajiem uzdevumiem un organizētajām darbībām, kas prasīja nestandarta lēmumus, rūpīgu plānošanu un nekavējošu rīcību situāciju atrisināšanai.

Otrkārt, ar izmaiņām, kuras bija jāveic saistībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Parlamentārās Asamblejas pavasara sesijas norisi Rīgā – nodrošinot robežkontroles atjaunošanu uz iekšējām robežām un valsts iekšējās drošības stabilitāti. Ar visiem uzdevumiem, kas tika uzdoti, veiksmīgi tikām galā un, savas kompetences ietvaros sadarbībā ar citām Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, nodrošinājām sekmīgu robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām pasākuma norises laikā. Pirms tam bija veikts ļoti nopietns darbs pārvietojamo robežkontroles punktu aprīkošanā, likumdošanas izpētē un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā, kā arī robežpārbaužu tehnisko iekārtu instalācijā un saimnieciskā aprīkojuma pārbaudē.

Un, protams, arī kopējās Valsts robežsardzes rīkotās taktiskās apmācības.

Neapšaubāmi, 2010. gads paliks atmiņā arī kā diezgan smags gads finansiālajā ziņā, jo bija jārisina būtiski finanšu jautājumi. Piemēram, aizvadītajā gadā iedalīto FRONTEX finanšu līdzekļu ietvaros tika modernizēts galvenais robežpārbaudes instruments Robežkontroles punktu – “REIS sistēma”. Tika arī izremontēti vairāki transportlīdzekļi, paši darbinieki un robežsargi veica remontus katlumājai un vairākām iekārtām.

Kādas problēmas jārisina 2011. gadā?

Galvenā problēma – finanšu līdzekļu samazināšana kārtējiem izdevumiem. Ņemot vērā to, ka autotransports, robežkontroles un videonovērošanas iekārtas neatjaunojas, bet gan nolietojas, un ir nepieciešama to remontdarbu veikšana un modernizēšana, ir pareizi jāizvērtē situācija maksimālai finanšu līdzekļu taupīšanai.

Vēl viena problēma ir valsts robežas joslas uzturēšana un aprīkošana. Šajā jomā ir daudz interesantu domu gan man pašam, gan pārvaldes vietniekiem un robežapsardzības nodaļu priekšniekiem.

5-7 gadus atpakaļ ierīkotā valsts robežas josla nevis atvieglo kustību gar valsts robežu, bet dažviet pat apgrūtina. Pārvietošanās pa baļķu takām kļūst bīstama, jo baļķi ir fiziski novecojuši – koks ir satrunējis. Līdz ar ko atliksim dažus attīstības plānus, veltīsim spēkus un virzīsim finanses šīs problēmas risināšanai.

Iedalīto finanšu līdzekļu apjoms ir nepietiekams, lai apmierinātu mūsu “apetīti” – ir vēlme izveidot maksimāli garu pēdu joslu īpaši svarīgajos posmos (blakus RKP). Rūpīgāk plānosim materiālos un cilvēkresursus arī šī uzdevuma risināšanai.

Ir radušās jaunas idejas esošo videonovērošanas sistēmu papildus aprīkošanai ar kustības sensoriem (programmām), jo personāla trūkuma dēļ nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu valsts robežas uzraudzību.

Valsts robežas joslas aprīkošana īpaši svarīgajos posmos ar dzeloņdrāšu žogiem, papildus sensoriem ir vēl viena problēma, pie kuras risināšanas jau ķērāmies aizvadītajā gadā un turpināsim to risināt arī šogad.

Un, protams, tur, kur uzdevumu izpilde ir saistīta ar cilvēkiem, pastāv disciplīnas, amatpersonu profesionalitātes un kadru atlases problēmas. Šim jautājumam pārvaldes vadības komandai vajadzēs pievērst maksimālu uzmanību. Un man prieks, ka šobrīd mums ir izveidota laba pārvaldes vadības komanda.

Jauni uzdevumi un ieplānotie darbi šogad.

Kā jaunu problēmu gribu atzīmēt šādu uzdevumu – uzsākt pašu spēkiem administrēt un kontrolēt rindu pirms sauszemes robežšķērsošanas vietām. Uzdevums gan nav jauns, jo sadarbībā ar blakus teritoriālajām pārvaldēm un Valsts policiju pildījām to īslaicīgi arī iepriekš. Pieliksim maksimālus spēkus un prātus šī uzdevuma veiksmīgai risināšanai arī šoreiz.

Šajā sakarā jau 2010. gadā tika veikts liels Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes un privātfirmu kopējais darbs, izstrādājot kārtību par kravas automašīnu rindas sakārtošanu izbraukšanai uz Krievijas Federāciju. Tika veikta vadītāju apzināšana par situāciju un kustības organizēšanu robežpārbaudes procedūru veikšanai.

Šogad, robežsargiem pārņemot šo funkciju, tiks pilnveidots kārtības ievērošanas mehānisms, kas atvieglos kustību autovadītājiem, satiksmes drošību uz ceļa un Robežkontroles punktu kontroles dienestu darbu.

Vēl viens svarīgs uzdevums jāveic, ņemot vērā sarežģīto situāciju uz “zaļās” robežas – jārealizē Valsts robežsardzes priekšnieka uzdevums – izveidot ciešāku saikni informācijas izmantošanas un realizācijas jomā starp Kriminālizmeklēšanas dienestu, robežapsardzības nodaļām un robežkontroles punktiem.

2011.gadā intensīvāk veiksim “zaļās” robežas uzraudzību. Jau 2010. gadā “zaļās” robežas uzraudzības jomā sperts diezgan nopietns solis – pateicoties Informātikas un sakaru dienesta un Robežapsardzības nodaļu amatpersonu atbalstam, intensīvi tiek iesaistīti mobilie novērošanas kompleksi (MNK). Regulāri tiek veikta MNK lietotāju tehniskā apmācība, kas ļauj pilnvērtīgi un sekmīgi izmantot šīs iekārtas. Šī gada uzdevums ir arī pilnveidot MNK pielietošanas taktiku un sagatavot personālu plānotajām starptautiskajām misijām FRONTEX ietvaros.

Turpināsim pilnveidot darbu kinoloģijas jomā. Celsim robežsargu norīkojumu profesionālo līmeni pēdu atklāšanas, nelikumīgi robežu šķērsojošo personu vajāšanas un aizturēšanas jomā. Kā arī intensīvāk izmantosim dienesta suņus un izstrādāsim un pilnveidosim dienesta suņu apmācības programmas.

Un kā pēdējo gribu atzīmēt – veiksmīgu sadarbības turpināšanu starp Imigrācijas nodaļu un Robežapsardzības nodaļām pierobežas un pierobežas joslas režīma ievērošanas kontrolē.

Vai ir grūti būt par priekšnieku tik lielam padoto skaitam?

Viennozīmīgi – liels padoto skaits – tā ir zināma slodze struktūrvienības vadītājam un šajā jautājumā cenšos pievērst pastiprinātu uzmanību šādiem aspektiem:

– Darbspējīgas komandas veidošana, proti, štatu nokomplektēšana pārvaldes struktūrvienību vadībā. Šī nopietnā jautājuma risināšanai gribētos saņemt lielāku atbalstu no vadības puses un it īpaši personāla vērtēšanā no iesaistītajām Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes struktūrvienībām. Būtu lietderīgi vairāk uzticēties teritoriālo pārvalžu vadību lēmumiem un atbalstīt to izvirzītos kandidātus. Manuprāt, ir vairāk jāatbalsta to teritoriālo pārvalžu vadība, kura pievērš nopietnu uzmanību kadru audzināšanai uz vietas. Jāpievērš uzmanība jaunāko virsnieku karjeras izaugsmes iespējām.

– Liela padotā personāla skaita gadījumā vadītājam ir jāņem vērā tas, ka nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Un ir ļoti svarīgi nepalikt kaut kādā brīdī cietsirdīgam vai nežēlīgam pret padoto.

Pats personīgi pārdzīvoju, kad lasu negatīva satura rezolūcijas uz ienākošiem dokumentiem par personāla pieļautajām kļūdām. Bet, atmetot emocijas, cenšos jebkurā situācijā izprast un objektīvi izvērtēt – vai pārkāpums izdarīts neuzmanības, nezināšanas vai klajas un apzinātas pavēļu un vadošo dokumentu nepildīšanas dēļ.

– Cenšos pats un pieprasu no visu līmeņu vadītājiem strādāt ar personālu. Nekādā gadījumā “nenorakstīt” cilvēku, ja tam ir uzlikts sods. Saskaņā ar esošo disciplināro praksi nedrīkst noteiktu laiku noņemt uzlikto sodu vai apbalvot personālu. Bet pateikt “Paldies” jau nākamajā dienā pēc pavēles par sodīšanu izdošanas, ja padotais ir teicami veicis savus dienesta pienākumus, manuprāt, ir īsta vadītāja pienākums.

Lai arī padoto skaits ir liels, iespēju robežās katram ir jāvelta laiks, jo tikai tad būs pozitīva atgriezeniskā saikne ar savstarpēju saprašanos, vadītāja uzdevumu un rīcības izpratni un izpildi.

Ko Jūs novēlētu kolēģiem?

Smagos finansiālos un personāla trūkuma apstākļos gribētu novēlēt visam Valsts robežsardzes personālam izturību, panākumus dienestā, godprātību, spēju uzrādīt augstu profesionālu līmeni, veicot dienesta pienākumus!

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes kolektīvam novēlu būt tikpat saliedētam, visu līmeņu robežsargiem – vēl drošāk komunicēt ar vadību viedokļu apmaiņas procesā, kas var radīt labus rezultātus kopējo dienesta uzdevumu izpildē!

Veiksmi dienestā, saticību ģimenēs, laimi personīgajā dzīvē!

P.S. Atcerieties – mums, vadībai, rūp Jūsu dienesta un personīgās problēmas, jo no to sakārtotības ir atkarīga Jūsu attieksme pret dienestu. Droši klauvējiet pie durvīm – tās tiks Jums atvērtas!

15.02.2011.
Mārīte Mihailova,

Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieka palīdze
Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore