LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 27. novembris
Lauris, Norberts
Ludza
Flurries
0°C
 
A A A

Iezīmējas nākamā gada pašvaldības budžeta aprises

Ludzas novada pašvaldībā notiek 2018. gada budžeta plānošana – vadība tiekas ar pašvaldības struktūrvienību, pagastu pārvalžu, izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem, lai kopīgi noteiktu prioritātes un racionālākos pamatfunkciju īstenošanas ceļus. Ludzas novada pašvaldības budžets 2018. gadam tiks apstiprināts domes sēdē, bet jau tagad pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā iezīmējas tā aprises. Nodaļas vadītāja Līga Mežule īsumā informē par būtiskāko.

Nākamais gads visā Latvijā nāk ar izmaiņām nodokļu sistēmā, ar lielāku minimālo algu un citām finansiālām pārmaiņām, kas ietekmēs arī Ludzas novada pašvaldības budžetu. Piemēram, ir jau aprēķināts, ka sakarā ar minimālās algas celšanu, pašvaldības budžetā nākamgad būs nepieciešams papildus aptuveni 400 000 eiro visu darbinieku algām, tajā skaitā – sezonas strādnieki (piemēram, kurinātāji), izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, pagastu pārvalžu, kultūras namu un pārējo pašvaldības iestāžu darbinieki un arī domes vadība.

Pašvaldībā ir zināms nākamā gada budžeta apjoms. Finanšu ministrijā veiktajā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā jau noteikts ieņēmumu apmērs Ludzas novada pašvaldības budžetā no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, Nekustamā īpašuma nodokļa, kā arī Valsts budžeta dotācija. Šie trīs rādītāji (IeIN, NĪN un dotācija) dod mūsu pašvaldības budžetā papildus 480 000 eiro, bet budžeta kopējais apmērs, salīdzot ar 2017. gadu, būs par aptuveni 280 000 eiro lielāks, jo vairākās pozīcijās mazinās pašu ieņēmumi. Būtiskākais samazinājums: atceltā vecāku maksa par pusdienām bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs (ap 40 000 eiro), īpašumu atsavināšana (ap 45 000 eiro), pašvaldībai piederīgo telpu īre / zemju noma (ap 10 000 eiro). Papildus finansējums (ap 50 000 eiro) būs nepieciešams PII “Rūķītis”, ko līdz šim finansēja valsts no sava budžeta. Novada pašvaldībā šomēnes tiek skatīti visu iestāžu pieprasījumi. Visas vēlmes nav iespējams īstenot, jānosaka prioritāri veicamie darbi un ieguldījumi: remonti, inventārs, tehnika, tērpi pašdarbības kolektīviem u.c..

Strādājot pie budžeta, tiek plānots līdzfinansējuma slogs no ES fondiem  pašvaldībā īstenotajiem projektiem. Svarīgi ir kvalitatīvi pabeigt iesāktos darbus un saimnieciski izvērtēt nepieciešamos nākotnes projektus, lai iedzīvotāju dzīvi darītu maksimāli labāku.

Ar pagastu pārvalžu vadītājiem tiek pārrunātas iespējas racionālāk izmantot dažāda veida tehniku, kas nav nepieciešama ikdienā un kuras jauna iegāde prasa ievērojamus līdzekļus. Tas ir tehnikas izmantošana vairākos pagastos pēc kārtas vai  pēc nepieciešamības. Tādā veidā tiks nodrošināta maksimāli efektīva tehnikas izmantošana un ietaupīti budžeta līdzekļi.

Runājot par ieguldījumiem kultūras nozarē, jāatceras, ka nākamais ir Latvijas 100. jubilejas gads. Un prioritāri tiks atbalstīta dalība simtgades pasākumos, tajā skaitā  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, festivālā “Baltica” u.c.. Izdevumi katra amatierkolektīva dalībai valsts mēroga svētkos ir ievērojami – daudzi vēlas jaunus tērpus (nebūs iespējams apmierināt visus lūgumus), katram kolektīvam – svētku dalībniekam būs nepieciešams transports, finansējums ēdināšanai un naktsmītnēm utt.. Protams, pašvaldība plāno rīkot arī vietējā mēroga svētkus, koncertus, izrādes un finansējumu visiem esošajiem amatierkolektīviem.

Attiecībā uz infrastruktūru – Ludzā tuvākajos divos gados tiks realizēts ļoti apjomīgs (gandrīz 3 miljoni eiro) Kohēzijas fonda finansēts projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzā”. Svarīgi centralizētai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai pieslēgt 740 namīpašumus, pretējā gadījumā nāksies Kohēzijas fondam atmaksāt tā finansējumu un samaksāt 2631 eiro par katru nepieslēgto patērētāju. Līdz ar to prioritāte būs līdzfinansējums privāto namu īpašniekiem, kuri gribēt savus namus pieslēgt centrālajam ūdensvadam un kanalizācijai, nevis daudzdzīvokļu māju pagalmu pārbūve, māju siltināšana u.tml..

2018. gada budžeta veidošana ir tikai pirmajā posmā, būs vēl nākamais – kad tiks sagatavots izskatīšanai domes sēdē budžeta projekts ar sabalansētām ieņēmumu un izdevumu daļām.

Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool