LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

IESPĒJU LATGALE: IDEJAS UN IEROSINĀJUMI REĢIONA IZAUGSMEI

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir pārliecināta, ka sekmīga rezultāta sasniegšanai ir svarīgs ikviena viedoklis, tādēļ aicinām Tevi izteikt savas idejas un ierosinājumus Latgales reģiona izaugsmei.
Jāatzīst, ka līdz šim īstenotā politika Latgales attīstību un uzplaukumu nav spējusi nodrošināt. Skarbi, bet fakts – reģionam joprojām raksturīgs augsts bezdarba līmenis, nomācoša darbspējīgo un strādāt gribošo iedzīvotāju aizplūšana, zema sociālā un saimnieciskā aktivitāte, kā arī neapstrīdams un nenoslēpjams ēnu ekonomikas īpatsvars, kas liedz attīstīties uzņēmējdarbībai un nenodrošina sociālās garantijas reģiona iedzīvotājiem.
VARAM izveidota īpaša rīcības grupa, kas pārskata esošās reģiona atbalsta programmas un jau īstenotās aktivitātes un, balstoties uz veikto izvērtējumu, izstrādās skaidrus un vienkārši īstenojamus priekšlikumus uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstam un iesaistīšanai kopīgā mērķa – Latgales attīstībai – sasniegšanai.
Lai rastu visefektīvākos risinājumus, mums ir ļoti svarīga reģiona iedzīvotāju, uzņēmēju, investoru un citu ieinteresēto pušu līdzdalība. Tādēļ VARAM aicina ikvienu izteikt savas idejas, ierosmes un piedāvājumus, kas varētu sekmēt Latgales uzplaukumu. Kopīgiem spēkiem radīsim risinājumus, lai padarītu Latgali par iespēju reģionu katram, kurš šeit jau dzīvo, strādā un mācās, un tiem, kuri par to domā nākotnes perspektīvā.
Aicinām Jūs izteikt savus ierosinājumus, aizpildot anketu ministrijas interneta vietnē www.varam.gov.lv/latgale. Pirmos priekšlikumus apkoposim jau šī gada 18.martā, bet turpināsim ar tiem papildināt kopīgo ideju plānu līdz pat mēneša beigām. Visi priekšlikumi tiks izvērtēti un attiecīgi ietverti valdībai iesniedzamajā rīcības plānā Latgales reģiona attīstīšanai.
Kopīgiem spēkiem vēlamies apkopot priekšlikumus par šādām tēmām:
• Uzņēmējdarbība – jaunu darba vietu radīšana, radošu un inovatīvu risinājumu sekmēšana, atbalsts esošajiem un topošajiem uzņēmējiem;
• Izglītība – izglītības pieejamība, prasmju un kompetenču pilnveidošana, darba tirgum atbilstošas pārkvalifikācijas iespējas;
• Cilvēkkapitāls – iedzīvotāju aktivitātes rosināšana, mudinot uz sadarbību, aktīvu līdzdalību un jaunu ideju atbalstu, kā arī uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana;
• Infrastruktūra – sociālajai un ekonomiskajai aktivitātei atbilstošas infrastruktūras (ceļu, ūdensapgādes, elektrības u.c. pieejamības) nodrošināšana;
• Pārvaldība – decentralizācija un birokrātiskā sloga mazināšana, laika un resursu reāls ietaupījums.
Īpaši vērtīgi un noderīgi mums būs ierosinājumi, kuru īstenošana panākama ar nelieliem finanšu un cilvēkresursiem, kas ir praktiski īstenojami un kuru rezultāti sasniedzami īstermiņā. Katram no mums ir pa kādai idejai, jāliek tās kopā! Kopā mēs varam!
VARAM rīcības grupa