LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 05. decembris
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Iespēja vietējo zemju īpašniekiem iesaistīties projektā par bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu

ES_LifeGrasservice_logoVai jūs zināt, ka Ludzas novadā apmēram 30% lauksaimniecības zemju netiek apsaimniekotas? Tās pamazām aizaug ar krūmiem un kokiem, beigās pārvēršoties par mežu. Līdz ar to mēs zaudējam vērtīgas lauksaimniecības zemes gan kā pārtikas ražošanas resursu, gan kā ierastās lauku ainavas sastāvdaļu, gan arī kā nozīmīgu dzīvesvietu daudzām augu un dzīvnieku sugām. Daļa no zālājiem ir īpaši vērtīgi – to varam izzināt, ne tikai saskaitot sugas, kas tur dzīvo, bet arī Līgo vakarā saplūcot daudzveidīgu jāņuzāļu pušķi vainagam, agrajās rīta stundās izbaudot griezes griešanu…

Kāpēc ir svarīgi nodrošināt zālāju dabisko daudzveidību? Kā zālājus atjaunot un uzturēt? Kā pēc nopļaušanas lietderīgi izmantot zālāju biomasu? Ja tradicionālās lauksaimniecības vajadzībām zālē nav nepieciešama tik lielā apjomā, vai mēs to varam izmantot citām vajadzībām? Lai iegūtu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, Ludzas novada pašvaldība ir iesaistījusies Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programmas projektā „Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai” (LIFE GRASSERVICE).

Projekta mērķis ir nodrošināt vietējo bioloģiski vērtīgo zālāju uzturēšanu, veicināt alternatīvu un ekonomiski ilgtspējīgu pieeju zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidot sadarbību starp zemniekiem, uzņēmējiem un pašvaldību zālāju apsaimniekošanā. Projekta ietvaros tiks pētītas iespējas nopļauto zāli izmantot biogāzes, biobutanola un zāles granulu ražošanai. Biogāzi mēs varam izmantot apkurei, biobutanolu liet automašīnā, bet granulas – kā pakaišus fermās, kā kurināmo granulu katlos vai kā lopbarību.

Projekta īstenošanas sākumposmā Ludzas novadā pašvaldība jau tagad veic zemes īpašnieku aptauju par zālāju apsaimniekošanas jautājumiem. Zemes īpašnieki tiek lūgti aizpildīt speciāli sagatavotu anketu, kurā ietverti jautājumi par zālāju platību īpašumā, to apsaimniekošanu, dabas vērtību. Tāpat anketā ir ietverti jautājumi par vēlmi iesaistīties projekta praktiskajās aktivitātēs. Projekts ilgs līdz pat 2017. gada beigām, un tā ir laba iespēja ilgtermiņā plānot zālāju apsaimniekošanu savā īpašumā.

Projekta ietvaros paredzētas arī vairākas citas aktivitātes – veikt zālāju resursu novērtēšanu Ludzas novadā, tiks rīkoti praktiski zālāju biomasas izmantošanas demonstrēšanas pasākumi, izstrādāts rīcības plāns ilgtspējīgai zālāju apsaimniekošanai, veidots sadarbības tīkls starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem biomasas pārstrādei, kā arī organizēti dažādi informatīvi pasākumi.

Plašāka informācija:

Ilona Igovena,

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja,

tālr. 65707134

coloring.cool