LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Ierobežo satiksmi pa Ludzas novada autoceļiem

Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus rudens šķīdoņa laikā, Ludzas novada domes 28. 10. 2010. sēdē nolemts:

1. Ierobežot satiksmi pa Ludzas novada pašvaldības autoceļiem un ielām 2010.gada rudens lietus periodā, plānotais laika periods no 10.11.2010. līdz sasaluma iestāšanās periodam.

2. Aizliegt transportlīdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām kustību pa pašvaldības autoceļiem visā to garumā:

Istras pagasta pārvalde:

Soboļino – Beļejovo

Vecslabada – Popsuiki – Lauderu pagasts

Peličeva – Lazari

Konecpole – Miškinevo

Čerņavsķi – Malinovka

Vecslabada – Razuvaji – Luņi

Beļejovo – Troniški – Lonskije

Veclabada – Šilki

Vonogi – Pčolki

Ņukšu pagasta pārvalde:

Juzefinova – Gailiši – Poļu Gorbuni
Fjodorki -Vidži – Sleinova
Rutki – Gaveiki – Sleinova-Fiļkova

Pildas pagasta pārvalde:

Pilda – Solominka

Pilda – Tjapši – Gajeva
Pilda-Porkaļi-Fiļkova
Rogaiža-Valsts mežs-Boldači
Zeiļeva-Rogaiža-Idzepole

Gajeva – Niriņi – Pudenki

Jašmenišče – Isačenki

Rundēnu pagasta pārvalde:

Dzenagols-Bezlesje

Mačuli-Testečkova

Cirmas pagasta pārvalde:

Pokumina – Križuta

Tutāni – Ķivļi – Dubinova

Putrinieki – Soidi – Lukjanova

Zeļčeva – Biži – Dubinova

Pureņu pagasta pārvalde:

Železnieki – Sondari – Auzeņi

Vitkupova – Zapani

Briģu pagasta pārvalde:

Opoļi – Kliši

Skriņi – Rimši – Pizāni

Popsuiki – Nerzas stacija

Jerzova -Jučeva

Greči – Barisi – Skriņi

Poddubje – Janova

Popsuiki – Jaunā Slobodka

Nirzas pagasta pārvalde:

Marļina – Dauguļi – Vonogi

Bambāni -Žurili

Raipole – Kabilovka

Raibakozi – Divkši

Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa

Horoševa – Guļāni

Līdeksna – Divkši

Lūrupi – Kabilovka

Romuši – Hmeļņicki

Lūrupi – Vondi – Lūrupi 2

Lielie Žurili – Vonogi

Zahari – Romuši

Horoševa – Vorslova – Vurpuļi

Isnaudas pagasta pārvalde:

Ludza – Kreiči

Isnauda – Romandova – Runtorta

Mežavepri – Kolnagreči

Istalsna – Činkuri – Felicianova

Lemki – P.Gorbuni – Kiseļi

Bobiši – Fedorenki – Atgorņi

Andžu ceļš