LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Mostly cloudy
5°C
 
A A A

Ielu tirdzniecība Ludzas novadā – tikai ar rakstisku atļauju

zemenesIelu tirdzniecību pašvaldības teritorijā regulē MK noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.  Saskaņā ar šo MK noteikumu 10. punktu ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju.

Saskaņā ar Ludzas novada domes 26.05.2011. saistošo noteikumu Nr.12 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” 2. punktu, Ludzas novada teritorijā publiskās vietās ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana atļauta tikai ar pašvaldības rakstisku atļauju. Atļauju ielu tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai vai atteikumu izsniedz Ludzas novada domes Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija.

Par atļaujām ielu tirdzniecībai pašvaldībā ir šādas nodevas:

  • Tirdzniecība ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm – par vienu dienu EUR 1,42.
  • Tirdzniecība ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem – par vienu dienu EUR 2,84.
  • Tirdzniecība ar rūpniecības precēm – par vienu dienu EUR 4,26.

Vienreizējas atļaujas izsniegšana masu pasākumu laikā:

  • tirdzniecībai ar alkoholiskiem dzērieniem un/vai tabakas izstrādājumiem – EUR 21,34;
  • tirdzniecībai ar pārtikas precēm un bezalkoholiskiem dzērieniem – EUR 7,11;
  • tirdzniecībai ar rūpniecības precēm – EUR 7,11;
  • tirdzniecībai ar pašu ražotām lauksaimniecības un mājamatniecības precēm – EUR 4,26;
  • tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem –EUR 2,84

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ludzas novada domes 28.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57).

Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas kārtība: ar nodevu par tirdzniecību publiskās vietās tiek aplikta fizisko un juridisko personu katra tirdzniecības vieta. Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms atļaujas saņemšanas.

Kontroli par noteikumu ievērošanu veic pašvaldības atbildīgas personas un Valsts policijas darbinieki. Tirdzniecība bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā, par ko paredzēta administratīva atbildība.

       Izraksts no Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa: 155.4 pants. Tirdzniecība neatļautās vietās. Par tirdzniecību neatļautās vietās – konfiscē tirdzniecībai neatļautajās vietās esošās preces. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau divas vai vairāk reizes sodīta par tirdzniecību neatļautā vietā, – uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no trim līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot neatļautā tirdzniecības vietā esošās preces. (28.07.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.1997. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.

Informē Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālists Igors Kozlovs

coloring.cool