LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 20. oktobris
Leonīda, Leonīds
Ludza
Cloudy
0°C
 
A A A

Iegūsim izglītību Ludzas novada skolās!

ko nozime laba izglitibaSkolās noslēdzies kārtējais mācību gads, nokārtoti eksāmeni, aizvadīti 9. un 12. klašu izlaidumi, sākušās sengaidītās skolēnu vasaras brīvdienas. Īpašs laiks ir tiem vecākiem, kuru bērni  uzsāks mācības pirmajās un 10.klasēs. Kur uzsākt vai turpināt skolas gaitas? Katrai novada skolai ir savas tradīcijas, vēsture un priekšrocības. Visu Ludzas novada skolu skolēniem tiek sniegts vienots pašvaldības atbalsts:

-mācību priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu uzvarētāju apbalvošana – finansiāls pašvaldības  atbalsts, pamatojoties uz attiecīgo nolikumu,

-ikgadējais konkurss “Ludzas novada Izcilnieks” – izcilāko mācību gada skolēnu un viņu vecāku godināšana pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja (pa trim balvām piecās nominācijās: izglītībā, sportā, mūzikā, mākslā un kultūrā, sabiedriskajās aktivitātēs),

-veiksmīgāko 20 vidusskolēnu apbalvošana (pēc 1. semestra rezultātiem) pieņemšanā pie domes priekšsēdētājas,

-12. klašu absolventiem naudas balvas: vidējais vērtējums 8,5 un augstāks – EUR 100,00;

9,00 un augstāks – EUR 150,00,

-uzdevumi.lv, pakalpojumu apmaksa,

-daļējas mācību maksas segšana projektā “Esi līderis” vidusskolēniem,

-pateicības, piemiņas veltes skolu izlaidumos,

-veiksmīgāko sportistu (sporta skolas audzēkņu) sveikšana mācību gada noslēgumā,

-bezmaksas interešu izglītības pulciņi, sporta programmas,

-pašvaldības finansētās radošās darbnīcas (pa interešu grupām) skolēniem vasarās,

-bezmaksas publiskās pilsētas slidotavas slidošanai un hokeja nodarbībām,

-pašvaldības  telpas Ludzas novada vakara vidusskolā profesionālās izglītības ieguvei dzīvesvietā,

-transporta izdevumu apmaksa uz starpnovadu, valsts un starptautiskajiem konkursiem,

-skolu konkursa “Labākā klase”  ekskursiju izdevumu apmaksa,

-pašvaldības apmaksātas pusdienas piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, piekto–sesto klašu skolēniem,

-Istras vidusskolā un Ludzas 2. vidusskolā ir skolu dienesta viesnīcas, kuras nodrošinātas  ar pašvaldības algotiem pedagogiem.

Ceram, ka esiet izvēlējušies īsto mācību iestādi, kura spēj sniegt kvalitatīvu izglītību, organizēt neaizmirstamus ārpusklases pasākumus, atklāt ikkatra bērna talantus un individualitāti.

Vēlot saulainu un drošu vasaru, atgādinām par drošību uz ielām un ceļiem, ūdens un elektrības tuvumā, mežā un pļavā, mājās un internetā. Vienmēr jāatceras par riskiem, kuri saistīti ar bērnu drošību. Svarīgi, lai bērni zinātu , kur vērsties pēc palīdzības. Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis interaktīvu materiālu – 10 spēles 4-11 gadus veciem bērniem:  visc.gov.lv. Vesels un drošs. Ikdiena tev apkārt. Interaktīvās situācijas.

Drošu, iespaidiem bagātu  un saulainu vasaru vēlot,

                           Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

coloring.cool