LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Grozījumus sociālo pabalstu jomā skaidro Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs A. Isakovičs

Kā visās pašvaldībās, arī Ludzas novadā pieaug maznodrošināto, trūcīgo ģimeņu skaits. Līdz ar to pašvaldībā strauji aug līdzekļu apmērs, kas jāizmaksā obligātajos pabalstos – garantētā minimālā ienākuma (šobrīd Ls 40), dzīvokļa pabalstos, arī pabalstos ārkārtas situācijās, bāreņiem un audžuģimenēm.

Sociālā dienesta speciālisti zina, ka daudzas ģimenes dzīvo ļoti pieticīgi, gaida gan pārtikas pakas, gan kādu ziedojumu un iespēju nopelnīt. Taču ir grupa, kas nedara neko, dzīvo uz valsts vai pašvaldības pleciem, līdzdarbību uzskatot par nepieņemamu.

Situācijā, kas ir izveidojusies novadā, bijām spiesti meklēt risinājumu.

No 2010. gada sociālā budžeta līdzekļiem Ls 268 680 uz jūliju izlietots Ls 165 070. Straujais maznodrošināto personu skaita pieaugums kopš pērnā gada pavasara ir nedaudz apstājies, novadā šobrīd ir 2507 maznodrošinātās personas. Tas ir liels skaitlis, ņemot vērā visas garantijas, kas pašvaldībai jānodrošina.

Tāpēc bija jālemj, kā risināt situāciju, lai izvelkam sociālo budžetu.

Būtiskākās izmaiņas ir uz pusi samazinātā izdevumu apmaksa pusdienām skolā, internātā un bērnudārzā. Tāpat esam spiesti nopietni izvērtēt Ludzas novada skolēnu aizplūšanu uz citu novadu izglītības iestādēm, jo pašvaldības līdzekļi aizplūst uz citu novadu. Ap 15 novada skolēniem dodas uz Pasienes un pamatskolu un Rēznas pamatskolu. Šogad slēgta Briģu sākumskola, bet bērniem tiks nodrošināta aizkļūšana uz novada skolām. Uzskatu, ka Ludzas novadā ir visas iespējas kvalitatīvas izglītības iegūšanai, tāpēc tikai tajā gadījumā, ja ir tiešām objektīvs iemesls, piemēram, transporta nepieejamība, apmaksāsim skolēna ēdināšanu citur.

Vispār atcelts ir pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai. Uzskatām, ka šobrīd ir pietiekami plašs valsts garantēto medicīnas pakalpojumu klāsts maznodrošinātajiem.

Vairāk nav atlaides arī interešu izglītībai – nodarbībām mākslas, mūzikas skolā un BJC. Atstājām vienreizēju pabalstu skolas piederumu iegādei Ls 15.

Kas skar pārējos pabalstus, šeit arī ir izmaiņas. Atteicāmies no Ziemassvētku dāvanām. Ja atradīsim ziedotājus, atbalstītājus, tad, protams, noteiktai vecuma grupai šīs dāvanas varēsim sarūpēt.

Tuvojas apkures sezona, taču arī šeit nākas ierobežot izdevumus. Uz pusi ir samazināta apkures izdevumu apmaksa un malkas iegāde pensionāriem, invalīdiem un ģimenēm, kas audzina bērnu invalīdu. Tagad tie ir Ls 15.

Gan komiteja, gan deputāti meklē un izskata dažādus variantus, tie varētu būt līdzekļi no kādiem darījumiem, ar ko lāpīt sociālā budžeta deficītu.