LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 02. augusts
Stefans, Normunds
Ludza
Mostly clear
15°C
 
A A A

Godināti Ludzas novada izcilākie skolotāji

Straujiem soļiem tuvojas diena, kad tiek sveikti visi pedagogi, bijušie un esošie izglītības darbinieki, tuvojas skolotāju diena, kas Latvijā ik gadu tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, savukārt visā pasaulē šos svētkus svin 5. oktobrī. Par godu šim notikumam Ludzā šodien notika Skolotāju dienai veltīts pasākums, kura laikā ar Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstiem tika apbalvoti izcilākie Ludzas novada skolotāji. Katra novada izglītības iestāde izvirzīja viņuprāt piemērotākos kandidātus, kam tika piešķirts Pateicības raksts par īpašiem nopelniem.  Ar svinīgu uzrunu pedagogus sveica Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos Jevgenija Kušča un Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Sarmīte Gutāne, sveikt pedagogus ieradās Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Maslovskis, kā arī draugi, radi un kolēģi. Jauks un humora pilns pārsteigums – Isnaudas TN amatierteātra izrāde “Gadsimta lapsu medības” aizrāva ikvienu klātesošo. 

Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstus saņēma – 

Ludzas pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”skolotājas:

ILUTA KEIŠA – par profesionālu darbu un neizsīkstošu enerģiju jaunu ideju īstenošanā.

OKSANA MIZIŠA -par aktīvu un mērķtiecīgu darbu,ieguldījumu iestādes tēla veidošanā

Ludzas pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš”skolotājas:

ILGA BULE – par ieguldījumu bērnu mācīšanā un audzināšanā , apzinīgu un kvalitatīvu darbu.

OLITA SPOLE – par ilggadēju un atbildīgu pirmsskolas  iestādes metodiskā darba organizēšanu un vadīšanu.

Ludzas pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” skolotājas :

DACE RUDZUSĪKA– par  kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu, augstu profesionālo meistarību , aktīvu  darbu projektos.

NATĀLIJA TEREHOVA -par ieguldījumu bērnu  izziņas un sadarbības prasmju attīstībā,  veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem.

ILONA BULAVSKA – par pedagoģisko meistarību  un  ieguldījumu izglītības iestādes  „Pasaciņa” attīstībā.

Briģu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:

VALENTĪNA MATJUŠENOKA – par ilggadēju godprātīgu darbu, ieguldījumu Ludzas novada izglītības jomas attīstībā.

Istras pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja:

KRISTĪNE MUIŽNIECE- MEIKŠĀNE– par ieguldījumu bērnu mācīšanā un audzināšanā, izglītības iestādes tradīciju kopšanā.

Pildas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde skolotāja:

KRISTĪNE BEIKULE -par godprātīgu , kvalitatīvu darbu bērnu mācīšanā un audzināšanā.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji: 

VIKTORS KUPREVIČS– par mērķtiecību, radošumu skolēnu mācīšanas un audzināšanas jomā.

ĻUBA ŠANTARE – par mūža ieguldījumu izglītības jomā, sasniegumiem tautas tradīciju kopšanā.

MARIJA MATUSEVIČA -par kvalitatīvu un godprātīgu darbu vispārējā izglītībā.

Ludzas 2. vidusskolas skolotājas:

SVETLANA MACKĀNE  – par radošumu, ieguldījumu jauniešu audzināšanā, aktīvu darbu ārpusstundu nodarbībās.

AIJA ŅIKITINA –  par profesionalitāti, radošumu,  ieguldīto darbu bērnu audzināšanā

NATAĻJA FJODOROVA  – par profesionalitāti, radošumu, ieguldīto darbu, spēju dalīties sirds siltumā.

JEĻENA JONIČENOKA – par profesionālu darbu, ieguldījumu jaunatnes audzināšanā un talantu attīstīšanā.

Ludzas Mūzikas pamatskolas skolotāji:

INGA AFANASJEVA – par profesionālu pedagoģisko darbu, teicamiem sasniegumiem audzēkņu muzikālajā izglītošanā un aktīvu koncertmeistara darbību.

ROMĀNS SEŅKOVS – par veiksmīgu pedagoģisko darbu, teicamiem sasniegumiem audzēkņu muzikālajā izglītošanā un ieguldījumu skolas pūtēju orķestra izveidošanā un pilnveidē.

DACE TIHOVSKA – par mērķtiecīgu un radošu darba pienākumu veikšanu, teicamiem sasniegumiem darbā ar audzēkņiem un ieguldījumu tautas tradīciju kopšanā.

Pildas pamatskolas skolotājas:

RITA BEĻAVSKA– par ilggadēju kvalitatīvu darbu vispārējā izglītībā, ieguldījumu novada kultūras mantojuma saglabāšanā.

ANITA VEŽENKOVA-par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, pedagoģisko meistarību.

J.Soikāna Ludzas Mākslas skolas skolotāja:

IVETA LADUSĀNE – par sirds darbu profesijā.

Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra skolotājas:

SARMĪTE STAPULE- par nozīmīgu ieguldījumu latviešu tautas dejas tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā

SVETLANA RIMŠA -par kvalitatīvu un mākslinieciski augstvērtīgu bērnu un jauniešu izrāžu sagatavošanu. 

Skolotājs nav tikai tas, kurš pasniedz, stāsta un māca to, kas nepieciešams zinību ieguvē, bet skolotājs ir arī kā ģimene, kā atbalsts, daudzu padomu devējs. Būt skolotājam ir atbildīgs uzdevums, kurā tam jāpalīdz veidot skolēna vai studenta nākotne. Ludzas novads var lepoties ar patiesi profesionāliem bijušajiem un esošajiem pedagogiem! 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

coloring.cool