LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Dzīvo, strādā un gūsti panākumus LAUKOS jeb Eiropas nauda jūsu biznesam

Mūsdienu straujais dzīves ritējums ir noteicis atšķirības starp pilsētām un laukiem. Pretstatā pilsētai laukus mēs bieži uztveram kā patvērumu no modernisma un attīstības. Tie ir svarīgi pilsētnieku atpūtai, savukārt laucinieki ir atkarīgi no pilsētām ekonomiski. Šobrīd ir pierasta situācija, ka cilvēks dzīvo laukos, bet strādā pilsētā. Taču, ņemot vērā to, ka lauku teritorijas bieži atrodas tālu, bet finansiālās un transporta iespējas ir ierobežotas, tad cilvēkam daudzos gadījumos ir jāpārceļas uz dzīvi pilsētā, lai nodrošinātu iztiku sev un savai ģimenei. Savukārt, ja pilsētas dzīve nevilina vai arī ir citi iemesli, lai turpinātu dzīvot laukos, bet darba nav, tad nereti cilvēkam jākļūst par bezdarbnieku. Lai mazinātu negatīvās sekas, ko rada šādas tendences, uzlabotu lauku teritoriju apdzīvoto vietu ekonomisko, kultūras un sociālo attīstību, svarīgākais priekšnoteikums ir nodrošināt peļņas iespējas vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Kā to panākt, un kas to darīs? Skaidrs ir viens – mūsu vietā neviens neko nedarīs! Tāpēc katram mums ir jāmeklē iespējas, kā uzlabot dzīves kvalitāti sev un saviem mīļajiem. Lūk, viena no šādām iespējām!
Šobrīd Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros ir iespējams piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu sava biznesa izveidošanai vai attīstībai lauku teritorijās. Lai pieteiktos finansiāla atbalsta saņemšanai (līdz 70% no nepieciešamās naudas summas), ir jāsagatavo projekta pieteikums atbilstoši nosacījumiem, ko paredz LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 132 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)””. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Tiek finansētas šādas aktivitātes:
• jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnikas, iekārtu un aprīkojuma, tai skaitā datorprogrammatūras) iegāde, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē. Iespējamas arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai. Mobilās tehnikas iegāde atbalstāma tikai tad, ja atbalsta saņēmējs vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis savu dzīvesvietu vai reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā;
• jauna būvniecība, rekonstrukcija, vienkāršota rekonstrukcija, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu;
• būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai;
• būvprojekta izstrāde atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā astoņu procentu apmērā no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas. Būvprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir paredzēta attiecīgās ēkas būvniecība vai rekonstrukcija.
Atcerieties! Veiksmīgai uzņēmējdarbībai ir nepieciešama vismaz trīs faktoru sakritība:
• ir jābūt cilvēkam ar “biznesa ķērienu”;
• biznesa idejai ir jāatbilst tirgus prasībām (pieprasījumam);
• ir jābūt īstajā laikā un īstajā vietā.
Informāciju par projekta pieteikuma sagatavošanu varat saņemt SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes konsultāciju birojā Dārzu ielā 7a, Rēzeknē vai zvanot pa tālr. 64625255, 64625254; kā arī Ludzas konsultāciju birojā Raiņa ielā 16, Ludzā vai zvanot pa tālr. 65707269.

Lai Jums izdodas!

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Rēzeknes konsultāciju biroja lauku attīstības speciāliste
Daina Butlere