LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
8°C
 
A A A

“Draugu balsis” pulcina dziedātājus no Ludzas, Briģiem, Blontiem un Ciblas

Ludzas novada konkursā “Draugu balsis”, kas notika 8. novembrī PII “Pasaciņa”, piedalījās 14 bērni no dažādām Ludzas novada un Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādēm (PII).

Konkursā piedalījās 2011. un 2012. gadā dzimuši mazie dziedātāji.

No PII “Pasaciņa” – 8 bērni:

pedagoga Imanta Bogomola audzēkņi Adrians KIRIČENKO, Madara JAKUPĀNE, Kristers SENKĀNS un Baiba BIRULE;

pedagoģes Intas Augustovas audzēknes Amanda IGNATJEVA, Eleonora VASILĀNE, Katerīna BARTULĀNE;

pedagoģes Evitas Podoļecas audzēkne Viktorija KOZLOVSKA.

No PII “Rūķītis” – pedagoģes Vijas Pavlovskas audzēknes Gunta ČERŅAVSKA, Aleksandra BOLUŽA, Keita MIKLUCĀNE.

No Briģu PII – pedagoga Gundara Rufusa Resnā audzēkne Dace KAJAKA.

No Blontu PII – pedagoģes Ingrīdas Lubānes audzēkne Kellija RUŠKO.

No Ciblas PII – pedagoģes Intas Augustovas audzēkne Ramona PRISKURELA.

Bija pieteikti 15, bet PII “Namiņš” audzēkne Veronika Timošenko (pedagoģe Olga Polozova) nepiedalījās.

Konkursa ”Draugu balsis – 2017” žūrijā darbojās Sarmīte Gutāne – Ludzas novada Izglītības,kultūras un sporta pārvaldes vadītāja; Vera Doreiko – Sinkeviča – Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktore, Ludzas TN vokālā ansambļa vadītāja; Romāns Seņkovs – Ludzas Mūzikas pamatskolas pūšamo instrumentu nodaļas skolotājs, Ludzas TN pūtēju orķestra diriģents.

Katrs dalībnieks izpildīja vienu dziesmu. Tika vērtēta dziedājuma kvalitāte, kopiespaids un skatuves tēls.

I pakāpes diploms tika piešķirts Viktorijai Kozlovskai, II pakāpes – Baibai Birulei, III pakāpes – Katerīnai Bartulānei. Visas ir PII “Pasaciņa” audzēknes.

Sagatavoja Ērika Bondarenko,

sabiedrisko attiecību speciāliste

coloring.cool