LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 08. decembris
Gunārs, Vladimirs, Gunis
Ludza
Mostly clear
-18°C
 
A A A

Domes sēdē tiks lemts par pašvaldības budžeta apstiprināšanu

Trešdien, 31. janvārī, plkst. 14:00 sāksies Ludzas novada domes sēde, kurā tiks lemts par pašvaldības budžeta apstiprināšanu. DARBA KĀRTĪBA.

Budžeta plānošana sākās jau rudenī. Pašvaldības vadība tikās ar struktūrvienību, pagastu pārvalžu, izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem, lai kopīgi noteiktu prioritātes un racionālākos pamatfunkciju īstenošanas ceļus.

Domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, runājot par pašvaldības budžetu, akcentē divus virzienus – ģimenēm labvēlīgu apstākļu radīšana un vides sakārtošana.

Domājot par ģimenēm, budžetā ir ieplānots finansējums bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, jaunu rotaļlaukumu izbūvei daudzdzīvokļu māju pagalmos, stipendiju piešķiršanai sekmīgākajiem vidusskolniekiem, kā arī pilsētas vispārējās izglītības iestāžu modernizācijas projekta turpināšanai.

Baseina izbūve arī ir viens no būtiskiem ieguldījumiem, nodrošinot veselīgam dzīvesveidam nepieciešamu infrastruktūru.

Vides sakārtošanas jomā apjomīgākie ieguldījumi būs ūdenssaimniecības sakārtošanai Ludzas pilsētā, kā arī labiekārtošanas darbi Ludzas parkā, pilsdrupās un citos objektos. Tas ir svarīgi arī tūrisma nozarei.

Attiecībā uz ūdenssaimniecības sakārtošanas projektu, pašvaldības budžetā ieplānoti 80 000 eiro līdzfinansējuma sniegšanai privātpersonām, kas izlems savu namīpašumu pieslēgt centrālajai kanalizācijai un ūdensvadam. Kanalizācijas sistēmas sakārtošanai pieejami Kohēzijas fonda līdzekļi, bet ūdensapgādes sistēmas attīstīšanai nāksies ieguldīt līdzekļus no pašvaldības budžeta. Bez tam iecerēts piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus degradētās rūpnieciskās teritorijas sakārtošanai vecās linu fabrikas teritorijā, t.sk. graustu nojaukšanai. Līdz ar to tiks sakārtota rūpnieciskas nozīmes teritorija pilsētas robežās.

Veidojot pašvaldības budžetu, bija jāparedz līdzekļi dažādiem obligātiem pasākumiem. Piemēram, sakarā ar minimālās algas celšanu visā valstī, apmēram 400 000 eiro papildus tika paredzēti visu darbinieku algām, tajā skaitā – sezonas strādnieki (piemēram, kurinātāji), izglītības iestāžu tehniskie darbinieki, pagastu pārvalžu, kultūras namu un pārējo pašvaldības iestāžu darbinieki un arī domes vadība. Pašvaldības papildus finansējums nepieciešams pirmsskolas pedagogu, mākslas, mūzikas un sporta skolu, BJC pedagogu algu noturēšanai valstī vidējo algu līmenī. Papildus finansējums tika ieplānots PII “Rūķītis”, ko līdz šim finansēja valsts no sava budžeta. Tāpat novads tiks pārstāvēts Latvijas 100-gades pasākumos valstī, lielajos Dziesmusvētkos. Plānojot kultūras iestāžu budžetu, akcents likts uz pašdarbības kolektīvu gatavošanos skatēm un piedalīšanos valsts mēroga pasākumos.

Budžetā arī 2018. gadā būtisks ir līdzfinansējuma apjoms no ES fondiem pašvaldībā īstenotajiem projektiem.

coloring.cool