LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Flurries
-7°C
 
A A A

Dienu pēc rīkojuma Nr.2 gadskārtas, valdība apstiprina Latgales reģiona rīcības plānu

Otrdien, š.g. 29.maijā, valdībā tika apstiprināts Latgales reģiona rīcības plāns 2012.-2013.gadam (turpmāk – plāns). Plāns izstrādāts, lai Latgales reģiona ekonomiskā attīstība un izaugsme no ieceres kļūtu par realitāti. Rīkojums Nr.2 bija arī izšķiroša iestāšanās par līdzsvarotu Latvijas attīstību. Nepārtraucot investīciju sadali pēc politiskās piederības, attīstības centriem Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē nebūtu bijis nekādu izredžu kļūt par reģionālās ekonomiskās izaugsmes virzītājspēku, kas uzlabo katra iedzīvotāja dzīves apstākļus un motivē ņemt iniciatīvu savās rokās.

Tieši tādēļ, šoreiz Latgales reģiona vajadzībām atbilstoši risinājumi tapa “uz vietas” pētot situāciju, runājot ar cilvēkiem, uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem un kopīgi meklējot piemērotākos risinājumus. Plānā piedāvātie risinājumi Latgales ekonomiskajai izaugsmei definēti par prioritāti izvirzot darba vietu radīšanu un uzņēmējdarbības attīstību Latgalē. Lai jau pārskatāmā nākotnē nodrošinātu Latgales reģiona ekonomikas izrāvienu, plānā piedāvāti trīs būtiskākie darbības virzieni, kuros tiks koncentrētas valsts un ES struktūrfondu investīcijas, lai Latgale kļūtu pievilcīgāka uzņēmējiem un reģionā tiktu realizētas jaunas un inovatīvas uzņēmējdarbības idejas.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs pēc plāna apstiprināšanas valdībā uzsver: “Priekšnoteikums ikviena Latvijas reģiona līdzsvarotai attīstībai ir tā uzņēmējdarbības kapacitāte. Tieši tāpēc Latgales rīcības plānā galvenais atbalsts ir jau strādājošo uzņēmumu kapacitātes stiprināšanai, jaunu uzņēmumu radīšanas motivēšanai un papildus jaunu darba vietu radīšanai. Latgales reģiona iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir vēl neizmantotas iespējas un neīstenoti talanti, kas noteikti veicinās katras ģimenes, novada un visa Latgales reģiona labklājību. Esmu pārliecināts, ka šajā plānā iekļautos pasākumus nākotnē mēs varēsim iedzīvināt arī citos reģionos un tā veicināt ilgtspējīgu iekļaujošas ekonomiskas izrāvienu”.

Apzinot situāciju reģionā, tika secināts, ka esošo un potenciālo uzņēmēju prasmes bieži ir nepietiekamas, lai saskatītu uzņēmējdarbības iespējas. Tāpēc plānā ietverti vairāki pasākumi, iedrošinot jaunus cilvēkus izmēģināt savus spēkus uzņēmējdarbībā, domāt radoši un aktīvi rīkoties. Vienlaikus, lai palīdzētu uzņēmējiem ar produkcijas noietu un veicinātu viņu savstarpējo sadarbību, plāns paredz veidot Latgales Vēstniecību Rīgā.

Tā kā tirgus un līdzšinējais valsts atbalsts nav spējis atrisināt vairākas nozīmīgas, ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajiem resursiem, saistītas problēmas, plānā paredzēts atbalsts uzņēmējiem ražošanas telpu attīstībai un pašvaldībām uzņēmējdarbības veicinošās infrastruktūras attīstībai. Tāpat plānā iestrādāti vairāki pasākumi speciālistu piesaistei un pārkvalifikācijai atbilstoši Latgales reģiona darba tirgus prasībām. Lai nodrošinātu koordinētu dažāda veida atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, plānots izveidot pārnozaru uzņēmēju atbalsta institūciju un vienotu konsultācijas tīklu.

Kopumā plānā ietverti pasākumi 2012.-2013.gadam ar kopējo finansējuma apjomu par gandrīz 83 milj. LVL, t.sk. papildus piesaistāms ES fondu finansējums 54,71 milj. LVL un valsts budžeta līdzekļi 5,73 milj. LVL apmērā, kā arī 388 tūkst. LVL Norvēģijas finanšu instrumenta līdzekļi.

Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija