LV RU EN

Sestdiena, 2021. gada 31. jūlijs
Ruta, Rūta, Sigita, Angelika
Ludza
Mostly clear
22°C
 
A A A

Darba devējus aicina apmācīt uzņēmumam nepieciešamos speciālistus pasākuma “Apmācība pie darba devēja” ietvaros

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus apmācīt uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, piedaloties pasākumā “Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība), kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr. 7.1.1.0/15/I/001) ietvaros. Pieteikums līdz šī gada 28.aprīlim darba devējam jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā viņš plāno veikt praktisko apmācību.

Apmācība pie darba devēja ilgst 6 mēnešus, tās laikā profesionālās iemaņas bezdarbnieki apgūst profesijās, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Darba devējs no NVA saņem dotāciju, kuras apmērs ir līdz 50% no tām izmaksām, kas nepieciešamas jauna darbinieka apmācībai. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos – 90 eiro. Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Tāpat NVA apmaksā izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro).

Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācībai NVA filiālēs visā Latvijā var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas.

Kā darba devēji var pieteikties?

1.solis

Jāizdrukā pieteikuma forma, kas ievietota NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā ”Darba devējiem”.

2.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma un jāpievieno prasītā informācija.

3.solis

Līdz 2017.gada 28.aprīlim pieteikums jāiesniedz klātienē NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota praktiskā apmācība, vai jānosūta pa pastu, ja pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiek izskatīts un pieņemts lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Par komisijas lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

2016.gadā praktiskajā apmācībā pie kopumā 100 darba devējiem bija iesaistīti 178 bezdarbnieki, viņi apguva tadās profesijas kā, piemēram, pavārs, grāmatvēža palīgs, biroja administrators, autoelektriķis un citas. 2017. gadā pasākumā “Apmācība pie darba devēja” NVA plāno iesaistīt 224 bezdarbniekus.

Detalizētāka informācija par ESF projekta ” Atbalsts bezdarbnieku izglītībai ” pasākumu “Apmācība pie darba devēja” izlasāma NVA interneta vietnes sadaļā ”Darba devējiem

coloring.cool