LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
0°C
 
A A A

Darba devēji ar NVA finansiālu atbalstu var savā uzņēmumā apmācīt nepieciešamos darbiniekus

nva_newNodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001) pasākumu “Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs, saņemot no NVA dotāciju, pats sagatavo sev vajadzīgo speciālistu. Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. Praktisko apmācību neorganizē nekvalificētos un mazkvalificētos darbos. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz 4 mēnešus pirms praktiskās apmācības uzsākšanas. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz sešus mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja.

Kopš ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”  īstenošanas sākuma pasākumā “Apmācība pie darba devēja” ir iesaistīti 209 bezdarbnieki: 2015.gadā – 121 un 2016.gada 6 mēnešos – 88.  Tie bezdarbnieki, kuri praktisko apmācību pie darba devēja jau ir pabeiguši, šobrīd strādā  tādās profesijās kā ražošanas iekārtu operators, mazumtirdzniecības darbinieks, metinātājs, galdnieks, grāmatvedības darbinieks u.c. Šogad praktiskajā apmācībā pie darba devēja visvairāk bezdarbnieku piedalās Latgales reģionā – 73, Kurzemē pie darba devējiem mācās 43 bezdarbnieki, Vidzemē – 39, Zemgalē – 28, Pierīgā – 20 un Rīgā – 6 bezdarbnieki.

NVA Liepājas filiālei, piemēram, ir izveidojusies laba sadarbība ar SIA “Eiro tulkojumi un finanses”, kur šobrīd kāda bezdarbniece apgūst grāmatveža palīga profesiju. Uzņēmuma valdes locekle Kristīne Pēka par pasākumu “Apmācība pie darba devēja” stāsta: “Tā bija iespēja mūsu mazajam divu cilvēku kolektīvam piepulcēt grāmatveža palīdzi Larisu. Sākotnēji viņa bija ļoti kautrīga un klusa, bet 5 mēnešu laikā esam iepazīstinājuši viņu ar grāmatvedības dokumentiem, ceļazīmēm, esam iemācījuši viņu klientu iepriekšējo periodu lietas sakārtot arhīvā. No Nodarbinātības valsts aģentūras saņemam finansiālu atbalstu apmācāmās bezdarbnieces algas izmaksai, papildus tam arī dotāciju viņas darba vadītājai Tatjanai. Teiksiet, ka ESF projekts un NVA – tā noteikti ir viena liela papīru darīšana? Nebūt nē! Mūsu biroja ikdienas darbs ir dokumentu noformēšana, tāpēc četri vai pieci atskaites dokumenti mēnesī nav nekas sarežģīts, turklāt no NVA Liepājas filiāles darbinieku puses vienmēr esam saņēmuši padomu un atbalstu. Paldies viņiem!

Vajadzīgā darbinieka praktiskai apmācīšanai var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības iestādes un izglītības iestādes. NVA darba devējam nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos – 90 eiro. NVA nodrošina arī ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājam 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. NVA apmaksā arī izdevumus (līdz 28,46 eiro) par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaudi bezdarbniekam un piešķir vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzētajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (līdz 50 eiro), kā arī vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti (līdz 711 eiro). Ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā no tādām profesijām kā asistents vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks, interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti vai speciālais pedagogs, NVA nodrošina dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas.

Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās apmērs būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, darba devējam jāveic arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, jānodrošina kvalificēts darba vadītājs un profesionālo kompetenču apguve, organizējot nepieciešamo teorētisko un praktisko apmācību. Pēc praktiskās apmācības pabeigšanas darba devējam jāizsniedz māceklim rakstisks apliecinājums ar apgūto darba profesionālo prasmju, iemaņu un zināšanu novērtējumu.

 

Kā darba devējs var pieteikties?

1.solis

Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA mājaslapā, un jāpievieno prasītā informācija.

2.solis

Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota praktiskā apmācība. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA mājaslapā.

NVA filiāle pieņems darba devēja pieteikumu, Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdē izskatīs pieteikumu un pieņems lēmumu apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības īstenošanu. Par pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē praktiskai apmācībai un noslēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.

NVA_projekta_logoEiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” pasākums.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

coloring.cool