LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Partly sunny
6°C
 
A A A

Dabaszinātņu priekšmetu pedagogi mācās

27.aprīlī Ludzas, Ciblas un Zilupes novada bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji devās izglītojošā braucienā, kurā tika īstenota pedagogu  profesionālās  kompetences  pilnveides kursu programma “Vietējo dabas resursu izmantošanas iespējas dabaszinātņu mācību priekšmetu apguvē un audzināšanas jomā”.

Pirmais pieturas punkts bija Rēzeknes novada Gaigalavas pamatskola. Skolas direktores vietniece Ineta Kruste iepazīstināja ar skolu, tās vēsturi, pasākumiem un projektiem. Gaigalavas pamatskolas  bioloģijas skolotāja Vija Armuška dalījās savā pieredzē par to, kā skola iesaistās dažādos ar vidi saistītos projektos, kā apkārtējo vidi var izmantot mācību procesā.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe saistoši pastāstīja par dabas liegumu “Lubāna mitrājs”. Tālāk devāmies uz Lubāna mitrāja informācijas centru, pa ceļam piestājot Rēzeknes novada ūdenstūrisma attīstības centrā “Bāka”. Lubāna mitrāja informācijas centra darbinieces Līga Jātniece un Ilza Sauša iepazīstināja ar centra darbību, rīkotajām aktivitātēm, kurās var piedalīties dažada vecuma skolēni. Pirms došanās apkārt Lubāna mitrājam visi dalībnieki izspēlēja orientēšanās spēli informācijas centra apkārtnē. Tālāk devāmies gida pavadībā apkārt Lubāna mitrājam, noklausījāmies stāstījumu par Lubāna mitrāja floru, faunu,  kultūrvēsturi, kā arī uzkāpām 3 torņos un vērojām putnus.  

Nākamais brauciena pieturas punkts bija Annas Macānes māja “Zvejnieki”, kurā baudījām saimnieces gatavoto zivju zupu un kūpinātās zivis, klausījāmies saimnieka aizraujošos stāstus par Lubāna apkārtnes vēsturi. Pēc pusdienām devāmies vides gida – Annas Macānes pavadībā pa Teirumnieku purva taku. Teirumnieku purvs un tā apkārtne ietilpst Lubāna mitrāja kompleksā, kas ir starptautiskas nozīmes dabas aizsargājamā teritorija. Taka mērojama pa koka laipām, kuru kopgarums ir 800 m. Visapkārt redzama dzidro, tīro ezeru ieskauta ainava. Ejot pa taku var iepazīt visus trīs purvu veidus – augsto, zemo un pārejas purvu, apskatīt un izpētīt purvam raksturīgos augus.

Braucot mājās, kā pēdējais apskates objekts bija Gunāra Igauņa senlaiku mūzikas instrumentu darbnīca,kas būtu ļoti interesants apskates objekts dažadu vecumu skolēniem. Ar lielu interesi apskatījām seno mūzikas instrumentu ekspozīciju, noklausījāmies Gunāra interesantajā stāstījumā un muzicēšanā.   Arī paši mēģinājām izvilināt no esošajiem mūzikas instrumentiem kādu skaņu.

Ineta Abricka,

Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāja

Fotogrāfijas autore  – Dabas izglītības centra ,,Rāzna” vadītāja  Regīna Indriķe

coloring.cool