LV RU EN

Ceturtdiena, 2021. gada 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
Ludza
Cloudy
10°C
 
A A A

Covid-19 radītās krīzes situācijā nonākušie Ludzas novada iedzīvotāji var pieteikties pabalstam

Foto: Caro/Sorge/Scanpix/LETA

Ludzas novadā deklarētie iedzīvotāji, kas Covid-19 pandēmijas dēļ nonākuši krīzes situācijā, var saņemt 80 eiro pabalstu, paredz pašvaldības saistošie noteikumi “Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja personai (ģimenei) saistībā ar ārkārtējo situāciju ir iestājušies apstākļi, kuru dēļ tai nav ienākumu vai arī tie ir būtiski samazinājušies un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, lai nodrošinātu savas pamatvajadzības, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu (ja tāds valstī ir noteikts) un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

  • personai (ģimenei) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
  • personai (ģimenei) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no  citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);
  • persona (ģimene) atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.
  • ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz augstākminēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18. gadu vecumam, pabalstu ģimenei bērna pamatvajadzībām piešķir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 39. pantā noteiktajā apmērā un kārtībā.

Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts vienai personai 80 eiro apmērā mēnesī. Šo atbalsta veidu sniedz tām personām, kuras savu dzīvesvietu uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi ir deklarējušas Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

Vēršam uzmanību, ka pabalsts Covid -19 radītās krīzes situācijā ir īpašs atbalsts, un uz pabalstu var pretendēt personas/ģimenes, kuras tieši Covid-19 krīzes dēļ ir nonākušas krīzes situācijā, nevis šī situācija bija radusies jau iepriekš, vai tā radusies kādu citu iemeslu dēļ. Obligāta prasība ir ar krīzi saistīto pamatojošo dokumentu iesniegšana.

Pabalsta krīzes situācijā, sakarā ar Covid-19 pieprasīšanai, nepieciešams griezties Ludzas novada Sociālajā dienestā Ludzā, Raiņa ielā 16A vai pie pagasta sociālā darbinieka. Tālruņi uzziņām t.65707415, t.29344400, vai zvanot uz sava sociālā darba speciālista tālruni.

Iesnieguma veidlapa

Lūgums rūpīgi iepazīties ar pabalsta izsniegšanas kritērijiem! 

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska,

Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja Lilita Gorbunova – Kozlova

 

coloring.cool