LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-2°C
 
A A A

Būvvalde atgādina!

Ludzas novada būvvalde atgādina, ka saskaņā ar 2014. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” līdz 2019. gada 30. septembrim ēku īpašniekiem ir jānodrošina publisku ēku tehniskā apsekošana. Ekspluatācijā nodotas publiskas ēkas īpašniekam ir pienākums periodiski veikt ēkas tehnisko apsekošanu, bet ne retāk kā reizi 10 gados. Periodiska apsekošana ir nepieciešama, lai ekspluatācijas laikā pārliecinātos par ēkas mehāniskās stiprības un stabilitātes, lietošanas drošības un esošo ugunsdrošības risinājumu atbilstību. Būves tehniskā apsekošana ir jāveic saskaņā ar 2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana””.